In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Soveltavat kurssit Soveltavat kurssit

Liikunnan lukiodiplomikurssi (LID)

Kurssin tavoitteena on valtakunnallisen lukiodiplomin suorittaminen. Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös opiskelijan liikuntatiedot sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä.

Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi.

Liikunnan lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista:

  1. Liikuntakykyisyys mitataan erillisillä testeillä.
  2. Liikuntatietoja esitetään opiskelijan tekemän tutkielman avulla.
  3. Erityisosaamisen taidot arvioidaan opiskelijan antaman näytön perusteella hänen valitsemassaan lajissa.
  4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot: Harrastuneisuudella tarkoitetaan opiskelijan monipuolista ja pitkäjänteistä liikunnan harrastamista. Arvioinnin kohteena harrastuneisuudessa ovat edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös opiskelijan yhteistyötaidot.
  5. Portfolio: Opiskelija kuvaa liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun liikuntatoimintaan portfoliossa, joka on osa liikunnan lukiodiplomin kokonaissuoritusta.

Lukiodiplomin arviointi ja todistus

Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja. Opettajan lisäksi arviointiin osallistuu
toinen arvioitsija, jonka tulee myös olla kyseisen alan asiantuntija. Lukiodiplomin suorituksesta annetaan aina yleisarvosana asteikolla 1-5 seuraavasti:

5 = erinomainen
4 = kiitettävä
3 = hyvä
2 = tyydyttävä ja
1 = hyväksytty

Tarkemmat arviointiohjeet ja -kriteerit löytyvät EDU.FI:n lukiodiplomit -sivulta. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite ja se merkitään kohtaan "lisätiedot".

Lukiodiplomikurssin arviointi: Kurssi arvostellaan suoritettu/hylätty -merkinnällä.