Saavutettavuusseloste

Oulun kaupungin verkko­si­vuston saavutettavuus­seloste

Seloste on laadittu 19.9.2023. Päivitetty 1.11.2023.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oulun kaupungin verkkopalvelua https://ouka.fi. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Newelo Oy.

Teemme jatkuvasti työtä saavutet­ta­vuuden paranta­miseksi

Oulun kaupungin tavoitteena on, että verkkopalvelujen käyttö on mahdollisimman sujuvaa kaikille käyttäjille. Saavutettavuus otetaan huomioon kaupungin digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutet­tavissa

Oulun kaupungin keskitetty asiakaspalvelu antaa palveluneuvontaa monikanavaisesti. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, chatin tai sosiaalisen median kautta tai tulla käymään asiakaspalvelupisteessä. Saat neuvontaa palveluista sekä tarvittaessa apua ja tukea verkkopalvelujen käyttöön. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuus­puutteen sivustolla?

Kerro se meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Valvon­ta­vi­ran­omainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvon­ta­vi­ran­omaisen yhteys­tiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö 

Verkkosivusto täyttää suurimman osan saavutettavuusvaatimuksista.

Merkittävimmät esteet saavutettavuudessa on listattu alla. Palvelun kehitys on käynnissä ja merkittävimmät puutteet pyritään korjaamaan kehitystyön aikana.

Ei-saavutettava sisältö ja vastaava WCAG 2.1 -vaatimus, joka ei täyty:

  • ”Kuuntele” -painikkeella ei ole tekstinvastinetta (WCAG 1.1.1)
  • Tekstin muotoilussa on osittain käytetty tavutusta, jota ruudunlukija ei osaa käsitellä oikein (WCAG 1.1.1)
  • Toimipaikkojen tai palvelujen  sijaintia opastava kartta ei ole täysin saavutettava näppäimistöllä (WCAG 2.1.1)
  • Upotettua videotiedoston toistoa ei pysty käynnistämään näppäimistöllä (WCAG 2.1.1)
  • Tapahtumailmoituksen käyttö ei ole täysin saavutettava näppäimistöllä (WCAG 2.1.1)
  • Karttaupotusten painikkeet eivät ole saavutettavissa näppäimistöllä (WCAG 2.1.1)
  • Kirjaston aukioloaikojen ”haitarin” painikkeilla ei ole tekstivastinetta (WCAG 1.1.1)
  • Palautetoiminnon kartan painikkeet eivät ole saavutettavissa näppäimistöllä (WCAG 2.1.1)

Saavutettavuus­vaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Oulun kaupungin verkkosivuilla on videoita, joista puuttuvat tekstitykset ja kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Verkkosivuilla on karttoja, jotka eivät ole kaikille käyttäjille saavutettavia. Laki ei vaadi karttasisällöiltä saavutettavuutta, mutta olennainen opastava sisältö on kerrottava esimerkiksi kirjoitettuna tekstinä.

Verkkosivustoon sisältyy arkistoituja sivustoja, sivuja ja asiakirjoja, jotka eivät välttämättä täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia. Ennen 23.9.2019 arkistoituun verkkosivustoon tai sen arkistoituun sisältöön ei tarvitse lain mukaan soveltaa saavutettavuusvaatimuksia.

Verkkosivustoa päivitetään jatkuvasti

Oulun kaupungin verkkosivuston ensimmäinen versio on julkaistu 1994. 

Verkkosivuston nykyinen versio otettiin käyttöön marraskuussa 2023.