Tietoa sivustosta

Oulun kaupungin verkkosivut tarjoavat luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa kaupungin toiminnasta ja palveluista. Oulun kaupungin verkkopalveluiden tavoitteena on helpottaa asiointia kaupungin kanssa.

Oulun kaupungin Internet-sivuston pääsivu toimii osoitteessa www.ouka.fi, josta linkkien kautta on pääsy eri aihealueiden, yksiköiden ja liikelaitosten sivuille. 

Sivuston sisältö on jaettu tiedon löytämistä helpottaviin aihealueisiin. Aihealueilla on omat vastuuhenkilöt ja sisällön ajantasaisuudesta vastaavat sisällöntuottajat. Koko sivuston päävastuu sekä vastuu etusivun ja muiden yleisten sivujen ylläpidosta on kaupungin viestintäyksiköllä.

Oulun kaupunki pyrkii pitämään sivujen tietoja mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Oulun kaupunki ei kuitenkaan vastaa tarjoamansa sivustopalvelun (esim. virheelliset tiedot) tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Oulun kaupungilla on tekijänoikeus kaikkeen www-sivuilla julkaistuun materiaaliin (teksti, asiasisältö, kuvat ja palvelut). Sivujen sisältöä ei saa käyttää eikä lainata muussa yhteydessä ilman Oulun kaupungin lupaa ja mainintaa lähteestä. Lehdistötiedotteet, uutiset ja muu julkiseksi tarkoitettu materiaali on vapaata julkaistavaksi. Lähde tulee mainita julkaisun yhteydessä.

Oulun kaupungin sivuilta on linkkejä myös muihin sivustoihin. Oulun kaupunki ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Oulun kaupungilla on oikeus vapaasti muuttaa sivuston sisältöä tai käyttöehtoja, lakkauttaa sivusto tai keskeyttää sivustopalvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Oulun kaupungin ja sivuston käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Oulun kaupungin sivuille saa tehdä linkkejä, kun noudattaa tekijänoikeussäännöksiä ja hyvää tapaa. 

Henkilö­tietojen käsittely ja tietosuoja

Henkilötietojen käsittely on kuvattu eri palveluiden yhteydessä palvelukohtaisesti. Henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta on koottu tietoa tietosuoja-sivustolle

Sivustolla käytetään yleisesti evästeitä palvelun käytön helpottamiseksi. 

Verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -kävijäseuranta. Seurantaan käytettävät evästeet tallentavat anonyymissa muodossa tietoja sivujen käytöstä. Tilastoinnista selviää muun muassa mitä kautta käyttäjät sivulle tulivat, mitkä sivut ovat suosituimpia ja kuinka pitkään sivuja keskimäärin luetaan. Tilastotiedon avulla verkkosivujen ylläpitäjät kehittävät verkkopalvelua ja pyrkivät helpottamaan sivujen käyttöä.

Palautetta ja kysymyksiä www-sivuista voi lähettää yleisellä palautelomakkeella. Palautelinkki löytyy useimmilta sivuilta.

Ensimmäiset Oulun kaupungin internet-sivut julkaistiin vuonna 1994. Sivuston rakenne uudistettiin vuonna 2001. Perusteellinen sivuston ja julkaisujärjestelmän uudistus otettiin käyttöön huhtikuussa 2012. Vuonna 2017 julkaistussa uudistuksessa parannettiin sivuston saavutettavuutta ja käyttöä mobiililaitteilla. Viimeisin iso uudistus ajoittuu vuoteen 2023, jolloin sivujen julkaisujärjestelmä vaihdetaan uuteen 

Katso myös näytteitä kaupungin etusivuista vuosien varrelta (ouka.fi).

Sivuston saavutet­tavuus

Oulun kaupunki tekee jatkuvasti työtä verkkosivuston digitaalisen saavutettavuuden hyväksi. Sivustoa on määrätietoisesti parannettu, että kaikkien olisi mahdollista käyttää sivuja erilaisilla päätteillä. Sivuston saavutettavuudesta kerrotaan tarkemmin verkkosivuston saavutettavuusselosteessa, jonka yhteydessä on myös ohjeet savutettavuutta koskevan palautteen antamisesta.