In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Psykologia Psykologia

PS4: Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksen alaista (AK 2)
 • tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta (AK 2, 6)
 • ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen toimintaa ohjaavan kokonaisuuden
 • ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin (AK 1, 2, 3)
 • ymmärtää tietoisuuden, ajattelutoimintojen ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa (AK 1, 2, 3)
 • ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta (AK 1, 2, 5).

Keskeiset sisällöt

 • eritasoiset motiivit ja motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
 • tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
 • motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
 • motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
 • motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla, esimerkiksi tottumusten muuttamiseen liittyvät kysymykset
 • motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta
 • korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko