In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisen erityisopetuksen toiminta-ajatuksena on tarjota opetusta ja kuntoutusta niin, että oppilas saavuttaa peruskoulun tavoitteet oman luokkansa jäsenenä. Erityisopetusta saavat oppilaat, joilla on vaikeuksia kuuntelu-, puhe-, luku- tai kirjoitustaidossa tai tarkkaavaisuudessa (levottomuus, keskittyminen). Oppimisvaikeuksissa on useimmiten kysymys erityisvaikeudesta, joka ei johdu älyllisistä tekijöistä. Oppilas on kuitenkin aina kokonaisuus, joten opetustilanteessa otetaan huomioon hänen tiedollisen tasonsa lisäksi tunne-elämän tasapainoisuus, sosiaalinen käyttäytyminen ja motorinen kehitys. päätavoitteena on oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja oppimisvaikeuksien lieventäminen ja korjaaminen.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kouluaikana 1-2 kertaa viikossa joko yksilöllisesti tai pienryhmässä. Opetuksen painopiste on luokilla 1-3 ja äidinkielen oppimisvaikeuksissa. Erityisopettaja
vastaa opetuksen suunnittelusta, sisällöstä ja toteuttamisesta. Oppilaan tuen tarvetta erityisopettaja arvioi oppilasta opettavien opettajien ja huoltajien kanssa yhdessä.

Puheopetusta saavat pääasiassa 1. luokan oppilaat. Yleisimpiä ovat äänivirheet (r- ja s-virheet). Tärkeää on, että puheopetuksen kotiharjoituksia tehdään säännöllisesti.

Erityisopettaja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön mm. olemalla mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa sekä tarvittaessa tapaamisissa vanhempien kanssa.

Laaja-alaisena erityisopettajanamme toimii Tuula Petäjäjärvi.

Tuetun opetuksen ryhmä

Koulullamme toimii tuetun opetuksen ryhmä, joka on tarkoitettu väliaikaiseksi koulunkäynnin tukitoimeksi oman koulumme yleisopetuksen oppilaille, jotka hyötyvät yksilöllisemmästä opetuksesta ja pienemmästä luokan ryhmäkoosta sekä varsinaisesti koulumme maahanmuuttajaopetuksen oppilaille. Ryhmän koko pidetään kaikilla oppitunneilla alle kymmenessä oppilaassa.

Oppilas voi opiskella tuetun opetuksen ryhmässä yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Ryhmään siirtyminen ei edellytä virallista siirtopäätöstä tai lausuntoa. Jokaisesta siirrosta keskustellaan vanhempien kanssa. Tuetun opetuksen ryhmä voi toimia myös välivaiheena tarkistettaessa luokkamuotoisen erityisopetuksen tarvetta tai tukitoimenpiteenä erityisluokasta palaavalle oppilaalle.

Ryhmän opettaja on Osmo Silvola