Kodin ja koulun yhteistyö

Kiviniemen koulun vanhemmat

Kiviniemen koululla toimii vanhempaintoimikunta, joka edustaa kaikkia huoltajia.

Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön liittyen. Toiminnan ajatuksena on toimia linkkinä koulun henkilökunnan ja perheiden kesken ja käsitellä yhdessä mieltä askarruttavia asioita, luoda, vahvistaa ja kehittää yhteisiä toimintatapoja sekä tiivistää kodin ja koulun yhteistyötä.

Vanhempaintoimikunta auttaa koulua sen toiminnassa tukemalla oppilaita ja opettajia sekä koulun opetus- ja työsuunnitelmia. Vanhempaintoimikunnan kautta vanhemmat voivat verkostoitua ja kokoukset toimivat keskustelufoorumeina. Kokouksissa on paikalla myös koulun edustaja, ja niissä kuullaan kodin ja koulun kuulumisia.

Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa, mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Se toimii sillanrakentajana ja ideoijana koulun toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä kodin ja koulun välillä. Erityisen tärkeä tehtävä vanhempaintoimikunnalla on koulun viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisäämisessä.

Vanhempaintoimikunta voi osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja varainkeräämiseen. Vanhempaintoimikunnan tarkoituksena on olla mukana koulua koskevassa ajankohtaisessa keskustelussa.

Kiviniemen koulun vanhempaintoimikunta kokoontuu koululla tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kokoontumisista ilmoitetaan koteihin etukäteen. Kokoontumisiin ovat kaikki vanhemmat tervetulleita.

Tiedottamiseen käytetään myös facebook-ryhmää ”Kiviniemen koulun vanhemmat”.