Tietosuoja ja tiedonhallinta

Tämän sivun sisältö:

Tiedonhallintayksikön tehtävänä on ylläpitää kuvausta tietovarannoista sekä asiarekisteristä tiedonhallintalain mukaisesti (906/2019 28 §). Oulun kaupunki on laissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kerrotaan Oulun kaupungin asiakkaille, miten Oulun kaupungissa hallitaan tietoaineistoja, joita syntyy viranomaisen asiankäsittelyssä ja palvelujen tuottamisessa. Asiakirjajulkisuuskuvaus on täydentyvä asiakirja, joka auttaa tietopyynnön tarkentamisessa.

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Näille sivuille on koostettu henkilötietojen käsittelyn perusteita sekä informaatiota miten henkilötietoja käsitellään kaupungin palveluissa. Tietosuojaselosteissa on kuvaukset henkilötiedon käsittelystä tietovarannoittain.

Henkilötietojen käsittely

Oulun kaupungissa 1.1.2023 alkaen

Palveluntuottajien muistilista

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Erilaisia oikeuksia tietosuojaan liittyen

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Miten hyödynnämme automaattista päätöksentekoa?

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Tietosuojaa ja tiedonhallintaa ohjaavat lait ja asetukset

Yleistä

Julkisuusperiaate

Tiedonhallintalaki

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Tietojen käsittelyperuste

Tietosuoja Oulun kaupungin palveluissa

Lisätietoja Oulun kaupungin tietosuojasta

Oulun kaupungin tietosuoja-asiat
Oulun kaupungissa noudatetaan yleistä EU Tietosuoja-asetusta sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä.