Koulun esittely

Tervetuloa Kiviniemen koulun sivuille!

Kiviniemen koulu välittää oppilailleen suomalaista ja kansainvälistä sivistysperintöä kasvattaen oppilaita ahkeruuteen, vastuuntuntoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Ohjaamme oppilaita omatoimiseen ja aktiiviseen tiedonhankintaan. Kasvatamme heitä hyvätapaisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. Koulumme tarjoaa oppilaillemme turvallisen ja luonnonläheisen kouluympäristön, jossa kalastajakylän perinnettä ja merellistä luontoa käytetään luontevasti opetuksessa.

Opinahjomme sijaitsee kauniilla paikalla Kiviniemen kalastajakylän kupeessa 8 km Haukiputaan kuntakeskuksesta etelään. Vanha koulu valmistui vuonna 1950 ja toimi tuolloin 2-opettajaisena. Kiviniemen asukasluvun kasvu on kasvattanut myös kouluamme. Aluksi koulussa sijainneet opettajien asunnot otettiin luokkakäyttöön. Seuraavassa vaiheessa lisätilaa saatiin pienellä lisärakennuksella, jota kutsuimme viipaleeksi. Vanhan koulumme liikuntasali ja ruokala valmistuivat vuonna 1981.

Vuonna 2000 koulumme viereen rakennettiin päiväkoti, josta esikoululaiset siirtyvät luontevasti peruskoulun puolelle.

Vuonna 2010 vanha koulurakennus purettiin lähes kokonaan ja paikalle rakennettiin uusi ja nykyaikainen koulurakennus. Uuteen kouluun pääsimme tammikuussa 2012, jolloin 1.-3. luokkalaisten koulu kasvoi 1.-6. luokkalaisten kouluksi. Tällä hetkellä koulussamme toimii 16 perusopetusryhmää oppilasmäärän ollessa noin 300 ja opettajia on yhteensä 21.