Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassamme keskeisenä on moninaisuuden kunnioittaminen 
Tätä harjoittelemme kaikilla luokka-asteilla ohjattujen vuorovaikutustilanteiden kautta sekä järjestämällä mahdollisuuksien mukaan yhteisiä, luokkatasot ylittäviä oppimistilanteita.  
Tämä arvo on myös järjestyssääntöjen ja ohjeiden lähtökohta. 

 

Moninaisuutta kunnioittavaa kouluyhteisöä rakennetaan yhteisen oppimispolun kautta.  
Vuosiluokille on sovittu lasten kokoinen teema sekä keskeiset käsitteet, joita työstetään osana luokan vuosisuunnitelmaa. Sen lisäksi jokainen ryhmä asettaa oman konkreettisen tavoitteen lukuvuodelle esim. Kuittailupuheen lopettaminen.... 

 

Vuosiluokkateemat: 

 

1.-2. luokat: Minä olen arvokas – jokainen tulee nähdyksi sellaisena, kuin on (kohtelias, ystävällinen, hyväksyvä vuorovaikutus) 

Keskeisiä käsitteitä: Vahvuudet, Lasten oikeudet, Sukupuolineutraali suhtautuminen 

 

3.-4. luokat: Me olemme erilaisia (hyväksyvä vuorovaikutus, ryhmäpaine, sosiaalisen median ilmiöt) 
Keskeisiä käsitteitä: Lasten oikeudet, tasa-arvo, yhdenvertaisuus 

 

5.-6. luokat: Minä muutun – saan tulla kohdatuksi sellaisena, kuin olen (hyväksyvä vuorovaikutus, murrosiän muutoksiin suhtautuminen, seksuaalisuus, tasa-arvo kulttuurien välillä) 

Keskeisiä käsitteitä: Seksuaalinen identiteetti ja tasa-arvo, Rasismi, Syrjintä, Kulttuurinen tasa-arvo