Bekanta dig med de olika alternativen för båtresan till Stockholm.

Titta speciellt på priset, resetiden och tilläggstjänsterna.

 

Svara på frågorna.

1. Vilket alternativ är billigast?

 

2. Vilket alternativ är snabbast?

 

3. Vilket alternativ har mest tilläggstjänster?

 

4. Vilket alternativ vill du boka?