In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

 

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan mm. asuinalueiden, työpaikkojen, viheralueiden ja liikenteen sijoittuminen. Maankäytön suunnittelujärjestelmä on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Alueidenkäytön suunnittelua ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin ja yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Maakuntakaava on yleispiirteisin kaavataso.

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen erilaisia toimintoja. Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, jossa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Oulussa yleis- ja asemakaavat laatii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja hyväksyy pääsääntöisesti kaupunginvaltuusto. Yleiskaavojen valmistelusta vastaa kaupunginhallitus ja asemakaavojen valmistelusta yhdyskunta- ja ympäristölautakunta. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Lue lisää Kaavoitus Oulussa -oppaasta (tulostettava pdf)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 27, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/kaupunkisuunnittelu