In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Laadittavana Laadittavana

Alakylä, Tirinkylä, Haipuskylä, Hanhiperä

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueelle laaditaan osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren ja Kiiminkijoentien ympäristön Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän osayleiskaavan rajaan saakka.

Oulun kaupunginhallitus on 27.4.2015, § 187 ja § 188, lopettanut Kiimingin kunnan toimesta vireille tulleen Alakylän osayleiskaavan laadinnan, käynnistänyt Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavan laadinnan sekä asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukainen ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 19.5. – 22.6.2015 Oulu10-palveluissa, Torikatu 10, sekä luettavissa osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/laadittavat-yleiskaavat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kiimingin asiointipisteessä, osoite Lempiniementie 2 A, sekä Haukiputaan yhteispalvelupisteessä, osoite Jokelantie 1 L 1.

Osalliset voivat esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä kirjallisen huomautuksen, joka tulee postittaa osoitteeseen Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, yleiskaavoitus, PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI tai sähköpostitse yleiskaavoitus@ouka.fi. Lisäksi osallisilla on mahdollisuus esittää neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ennen osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamista (MRL 64 §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.4.2015 (pdf)
 

Lisätietoja: Anja Röpelinen p. 044 499 3109
etunimi.sukunimi@ouka.fi