In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Laadittavana Laadittavana

Kyläselvitys

Kyläselvitys

Ajankohtaista

Oulun kaupunginhallitus on 17.10.2016 hyväksynyt maankäyttötyöryhmän laatiman yhteenvedon kyläalueiden suunnittelusta. Päätöksen mukaisesti ensin tulee laatia kyläselvitys, jonka pohjalta alueen suunnittelusta päättää yhdyskuntalautakunta. Kyläselvityksen laatiminen on suunniteltu aloitettavan kyselyllä tammi-helmikuussa 2017. Kyselystä ja myöhemmästä vuorovaikutuksesta tiedotetaan aikataulun varmistuttua.

Kaupunginhallituksen päätös 17.10.2016 § 290

 

Huttukylän osayleiskaavan valmistelu on lopetettu

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti 4.10.2016 § 407 lopettaa Kiimingin suuralueen Huttukylää ja osia Rekikylästä koskeneen Huttukylän osayleiskaavan laatimisen. 

Lopettamista esitti Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Kaavoitus kokonaisvaltaisen  harkinnan pohjalta. Harkintaan ovat vaikuttaneet osayleiskaavaehdotuksesta saatu palaute, osayleiskaavatyön pitkä kesto ja aiemmat vaiheet sekä maankäyttökysymyksiä käsittelevän työryhmän määrittelemät periaatteet kylien kaavoituksen kehittämiseksi.

Osayleiskaavahankkeen rauettua rakentaminen perustuu kyläalueella suunnittelutarveharkintaan ja ranta-alueilla poikkeamispäätöksiin. Myöskään kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ei anneta vastineita.

Lisätietoja
Anja Röpelinen p. 044 499 3109 ja Virva Suokko p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi