In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Laadittavana Laadittavana

Huttukylän osayleiskaava

Ajankohtaista

Huttukylän osayleiskaavan valmistelun lopettaminen

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti 4.10.2016 § 407 lopettaa Kiimingin suuralueen Huttukylää ja osia Rekikylästä koskeneen Huttukylän osayleiskaavan laatimisen. 

Lopettamista esitti Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Kaavoitus kokonaisvaltaisen  harkinnan pohjalta. Harkintaan ovat vaikuttaneet osayleiskaavaehdotuksesta saatu palaute, osayleiskaavatyön pitkä kesto ja aiemmat vaiheet sekä maankäyttökysymyksiä käsittelevän työryhmän määrittelemät periaatteet kylien kaavoituksen kehittämiseksi.

Osayleiskaavahankkeen rauettua rakentaminen perustuu kyläalueella suunnittelutarveharkintaan ja ranta-alueilla poikkeamispäätöksiin. Myöskään kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ei anneta vastineita.

Lisätietoja
Anja Röpelinen p. 044 499 3109 ja Virva Suokko p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi