In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Keskustan kehittäminen Keskustan kehittäminen

 
© Lentokuva Vallas Oy, Oulun kaupunki


Oulunsalon maankäyttöä koskevia strategisia tavoitteita on määritelty yhdistymissopimuksessa, Oulun kaupunkistrategissa ja parhaillaan laadittavassa Uuden Oulun yleiskaavassa. Näiden tavoitteiden mukaan Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittämisessä korostuvat mm. elinvoiman säilyminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja täydennysrakentaminen, keskusta-alueen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä Lentoaseman saavutettavuuden parantaminen.

Oulunsalon maankäytön suunnittelua koskevaksi taustaselvitykseksi laaditussa Oulunsalon taajamarakenteen kehittämisen esiselvityksessä on määritelty keskeisen taajamarakenteen kehittämisperiaatteita. Selvitys ohjaa osaltaan Oulunsalon maankäytön kehittämistyötä.

Esiselvityksessä määritettiin keskeiset käynnistettävät toimenpiteet mm. Oulunsalon keskustan ja taajamarakenteen kehittämiseksi. Keskustan kehittämistoimista laaditaan tarkempia selvityksiä mm. keskustan ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisen osalta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, 90140 Oulu

Postiosoite
PL 32 90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Suvi Korpinen
050 379 3437

Yleiskaavasuunnittelija
Jouni Mäkäräinen
044 497 3116

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi