In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Oulun kansainvälinen koulu Oulun kansainvälinen koulu

Oulun kaupungin alaisessa Oulun kansainvälisessä koulussa toimii peruskoulun luokat 1-9. Koulu on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille lapsille, jotka hyötyvät kansainvälisistä ohjelmista ja joiden kielitaito on riittävä englanninkielellä opiskeluun. 

Koulun opetus perustuu paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja IB:n (International Baccalaureate) opetusohjelmiin sekä perusopetuslain pykäliin (21.8.1998/626 10§ ja 23.12.1999/1288), joissa määritellään vieraskielisen opetuksen perusteet.

Englanti toisena kielenä (ESL) -opetusta annetaan tarpeen mukaan luokilla 1 – 4. Tukea tarjotaan myös niille suomalaislapsille, jotka hakeutuvat kouluun A1-englannin opetuksen pohjalta. Luokilla 5 – 9 on mahdollisuus opiskella valinnaisina kielinä saksaa, ranskaa ja espanjaa.

Suomea opetetaan äidinkielenä ja toisena kielenä. Oman äidinkielen opetusta annetaan eri kielissä mahdollisuuksien mukaan.

Pyrkiminen Oulun kansainväliseen kouluun

Oulun kansainvälinen koulu on avoin kaikille, myös ulkopaikkakuntalaisille, edellyttäen, että kotikunta hyväksyy maksuehdot. Valintakokeet ovat vuosittain helmikuussa.

Luokilla 1 – 4 valintakoe sisältää haastatteluosion ja luokka-asteen mukaisia englannin (ja suomalaisilta hakijoilta myös suomen) kielellisiä valmiuksia kartoittavia tehtäviä. Luokille 5-9 hakevilta testataan luetun ja kuullun ymmärtäminen sekä kirjalliset ja suulliset taidot englannin kielessä. Suomalaisilta hakijoilta kartoitetaan myös suomen kielen kirjallinen taito ja luetun ymmärtäminen.
 

Oulun kansainvälinen koulu

  • Käyntiosoite work Kasarmintie 4,
  • Puhelin rehtori Raija Perttunen
    cell 044 7039418
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Koulun kotisivut, Home page
Tiedot esitetään hCard-muodossa.