In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Mihin kouluun? Mihin kouluun?

Oulun kaupungin 51 peruskoulua on jaettu neljään perusopetuksen alueeseen. Samat alueet toimivat myös oppilaaksiottoalueina. Oulun yliopiston opettajakoulutuksen harjoittelukouluna toimiva Oulun normaalikoulu kuuluu oppilaaksi oton osalta keskiseen alueeseen.

Oulun peruskoulut ja oppilaaksiottoalueet

Oma oppilasalue määräytyy oppilaan asuinalueen mukaan. Lähikoulu on jokin oppilasalueen tai lähialueen kouluista. Aina lähikouluksi ei osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua: lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia.

Jokaisella alueella on aluerehtori. Alueen rehtorit sijoittavat oppilaat aluerehtorin johdolla kouluihin sivistys- ja kulttuurilautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lähikoululla tarkoitetaan sitä oppilaan omalla oppilasalueella tai lähialueella sijaitsevaa koulua, jonka aluerehtori osoittaa oppilaalle kouluksi. Rehtori päättää oppilaiden sijoittamisesta pää- ja sivukouluun. 

Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin lapselle osoitetusta lähikoulusta.

Peruskoulun oppilaaksioton periaatteet (pdf)

Koulukuljetuksen periaatteet

Oppilaan koulumatka korvataan perusopetuslain 32§:n mukaan silloin, kun matka lähikouluun on yli 5 km tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Oulun kaupungin tarkennetut koulukuljetusperiaatteet on koottu koulukuljetusoppaaseen.

Oulun kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusopas
(pdf)

Koulukuljetushakemus esi- ja perusopetukseen on lomakkeet-sivulla: http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet

Oulun kansainvälinen koulu, Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu ja ruotsinkielinen Svenska Privatskolan i Uleåborg ottavat oppilaita koko kaupungin alueelta. Koulut päättävät itse oppilaidensa ottamisesta.