In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

                                      

Heinätorin koulu

Heinätorin erityiskouluun kuuluu kaksi yksikköä: Heinätori ja Leinonpuisto. Koulussa opiskelee vuosittain noin 200 oppilasta esi-, perus- ja lisäopetuksessa. Heinätori on pääsääntöisesti yksilöllistettyä luokkamuotoista erityisopetusta antava kouluyksikkö. Leinonpuiston yksikössä opetetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, joilla on laaja-alainen kehitysviive. Opetus yksilöllistetään oppiaineittain tai toiminta-alueittain.

Leinonpuiston yksikkö

Opetuksessa painotetaan oppilaiden yksilöllisyyttä sekä sosiaalisten ja kommunikaatiotaitojen vahvistamista. Kaikissa oppiaineissa ja toiminta-alueilla oppilaat opiskelevat yksilöllisten opetussuunnitelmiensa mukaisesti. Koulussamme on keskeistä moniammatillinen yhteistyö ja kuntouttava opetus turvallisessa ilmapiirissä.

Suurin osa oppilaista kuuluu 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin. Uusien oppilaiden tutustumiskäynnit sovitaan huoltajien kanssa.

Heinätorin yksikkö

Opetuksessa pyrimme kehittämään oppilaan tarvitsemia itsenäisen elämän edellyttämiä tietoja ja taitoja. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden itsetunnon tukemiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Tavoitteenamme on, että oppilaat jatkavat opiskeluaan tasapainoisina ja yhteistyökykyisinä toisen asteen opinnoissa.

Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä on toukokuussa. Tarkempaa ajankohtaa voi tiedustella Heinätorin yksiköstä.