In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Osallistu ja vaikuta Osallistu ja vaikuta

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Tämän lisäksi kuntalaisilla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuten aloitteiden tekeminen, palautteen antaminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. Tavoitteena on Oulu, jossa jokainen voi osallistua ja vaikuttaa asuinalueensa ja koko kaupungin yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhteisötoiminnan alta löydät lisätietoja alueellisista yhteistyöryhmistä, asukastuvista sekä asukasyhteisöistä.

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen on yksi Oulun kaupungin painopistealueista. Kaupungin organisaatiossa toiminta on sivistys- ja kulttuuripalveluiden organisoimaa.

Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen 2015-2018 –hankkeen tavoitteena on 15-29-vuotiaiden sosiaalisen osallisuuden ja yhteiskuntavalmiuksien lisääminen. Hanke kehittää sosiaalisen innovoinnin mahdollisuuksia, kunnan palvelutuotannon asiakaslähtöisyyttä sekä kestävää kumppanuutta kaupunkiorganisaation ja 3. sektorin toimijoiden välille.

Me teemme Oulun

Avoimen hallinnon myötä me kaikki voimme osallistua kotikaupunkimme rakentamiseen. Jokainen meistä saa tietoa meitä koskettavista asioista. Meillä on myös mahdollisuus vaikuttaa päätettäviin asioihin. Avoin hallinto merkitsee lisäksi sitä, että kaupungin työntekijät osaavat kertoa asioista ymmärrettävästi. Kaupunki on siellä missä kuntalaisetkin!

Katso pdf-tiedosto, johon  on koottu Oulun kaupungin hyviä käytäntöjä avoimen hallinnon edistämiseksi.

Suomi on mukana kansainvälisessä avoimen hallinnon kumppanuushankkeessa (Open Government Partnership). Hankkeen myötä mekin Oulussa edistämme muun muassa:

  • hallinnon valmisteluprosessien avoimuutta
  • selkeää hallintokieltä
  • tietovarantojen avaamista
  • kuntalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon