In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kuntalisä yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille 2016 Kuntalisä yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille 2016

Oulun kaupunki maksaa kuntalisää Oulussa toimiville työttömiä palkkatuella työllistäville yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille työntekijän palkkakuluihin. Kuntalisää maksetaan harkintaan perustuvana henkilön työllistymisen edistämiseksi kunnan ja työvoimaviranomaisen arvion perusteella.

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on vähintään 80 % työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

Kuntalisän maksun edellytyksenä on työnantajan ja työllistetyn sitoutuminen palkkatuetuntyön ohjaus- ja seurantalomakkeen käyttöön heti työsuhteen alkaessa ja jatkaen koko työllistämisen ajan. Henkilön jatkotyöllistämisen osalta täytetään sivut 6-7.
 

Kuntalisän määrä:

Kuntalisä enintään

Kuntalisän myöntämisen
perusteet

Kuntalisää maksetaan

320€/kk

Työttömyyden kesto vähintään 24 kk.
28 kk:n aikana

Työaika vähintään 80 %

enintään
10 kk.

320€/kk

henkilön, jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai
pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla
olevassa työtehtävässä

enintään
2 vuotta

500€/kk

Oppisopimuskoulutus, ammatillisiin perustutkinto-opintoihin palkkatukeen oikeutetun:

1) ammatillista tutkintoa vailla olevan nuoren, tai

2) sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä

3) vähintään 12 kk 14 kk:n aikana työttömänä

4) vähintään 24 kk 28 kk:n aikana työttömänä

Työaika vähintään 80 %

enintään
3 vuotta

Kuntalisän hakeminen

Palkkatukea haetaan ensin TE-toimiston kautta.

Palkkatukipäätöksen saatuaan yleishyödyllinen toimija voi hakea Oulun kaupungin kuntalisää. Kuntalisän edellytyksenä ovat:

  • TE-toimiston myöntämä palkkatuki, sekä
  • työnantajan ja työllistetyn sitoutuminen palkkatuetun työn ohjaus- ja seurantalomakkeen käyttöön.

Hakemuksen toimittaminen

Alkuperäinen kuntalisähakemus toimitetaan Oulun kaupungin työllisyyspalveluihin. Lisäksi toimitetaan seuraavat todistukset:

  • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
  • kopio ohjaus- ja seurantalomakkeen ensimmäiset osat
  • kopio jokaisesta palkkatukitilityksestä työntekijän palkkakustannusten osalta

Tarvittaessa toimitetaan myös seuraavat todistukset:

  • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
  • tutkintotodistus oppisopimuskoulutuksesta
  • kopio muun työnantajan tehtäviin siirtämiseen laaditusta sopimuksesta

Alkuperäinen hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Oulun kaupunki
Työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs

90100 Oulu

sähköposti: kuntalisa@ouka.fi