Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

OHJE: Tällä sivulla koulumme käytännöistä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyen positiivisessa hengessä.
Ainakin nämä tiedot tulee löytyä (Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen hallituksen toive):

  • Viestintä kodin ja koulun välillä: periaatteet, miten hoidetaan
  • Vanhempainillat, yleiset ja teemalliset
  • Kehitys- ja arviointikeskustelut sekä lapset puheeksi -keskustelu, yleiset ajankohdat ja käytännöt
  • Kehityskeskustelut: Mitä huoltajilta odotetaan (toimintaohje)
  • Yhteisöllinen opiskeluhuolto: Miten huoltajat ovat osallisia  
  • Vanhempaintoimikunnan/-yhdistyksen esittely, yhteystiedot, mahdolliset somekanavat ja tieto siitä, miten pääsee mukaan toimintaan
  • Johtotähtenä tämän sivun rakentamiseen: 10 askelta kohti kodin ja koulun toimivaa yhteistyötä > vanhemmat tuntevat itsensä tervetulleiksi ja heidän osallisuuttaan arvostetaan kasvatuskumppanuuden hengessä.

Alla olevat tekstit ovat Haukiputaan kouluun liittyviä (mallina), joten vaihda sivulle omaa kouluasi koskevat tiedot!


Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainillat pääsääntöisesti luokka-asteittain, ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan tai luokanvalvojan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

1.-5. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Vanhempainyhdistys

Koulullamme toimiva vanhempainyhdistys tukee ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempainyhdistys tuo esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa ja kerää ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi.

Vanhempainyhdistys pyrkii edistämään lasten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin ja on mukana myös yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. Vanhempainyhdistys järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia. Erityislasten vanhempien osallisuuden edistäminen kuuluu kiinteänä osana vanhempainyhdistyksen toimintaan.

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Hanna Tiri ja varapuheenjohtajana Elina Lang. Opettajien edustajia ovat Maria Orava (alakoulu) ja Arja Byman (yläkoulu).

Vanhempainyhdistyksen tapaamisiin ja toimintaan ovat kaikki oppilaiden huoltajat ja isovanhemmat tervetulleita!