Kouluterveydenhuolto

 

 

KOULUTERVEYDENHUOLLON TIEDOTE KOTEIHIN

 

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on yhdessä huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa tukea oppilaan terveellisten elämäntapojen kehittymistä.  

Kouluterveydenhoitajan tarkastus on vuosittain. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1., 5., ja 8.-luokan oppilaille. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen, tällöin tarkastuksessa voidaan keskustella mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Lapsen sairastuessa ilmoittakaa opettajalle lapsen poissaolosta. Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä tarvittaessa selvitystä työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Tarvitessanne lääkärinaikaa sairaustapauksissa, voitte varata ajan omalta terveysasemaltanne. Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka  tulee huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Kodin ja koulun yhteistyönä tehdään tarvittaessa oppilaalle lääkehoitosuunnitelma, jossa sovitaan hoidon toteuttamisesta koulupäivän aikana.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot.

Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on vanhempien vastuulla.

Lapsen hyvinvoinnin perusta on vanhempien jaksaminen ja hyvinvointi. Suosittelemme aikuisille suunnatun diabetesriskitestin tekemistä osoitteessa: www.ouka.fi/diabetestesti

Kouluterveydenhoitaja Riitta Uhlbäck työskentelee Oulunlahden koululla tiistaina klo 8-16 ja perjantaina klo 8-13:30 sekä Sarasuon koululla parillisena keskiviikkona klo 8-16.

Terveydenhoitajan tavoittaa numerosta 0503620531. Puhelin- ja päivystystunti on joka päivä klo 12-13.

Terveydenhoitajalle voi lähettää myös Wilma-viestejä.