Koulumme

Oulunlahden koulu

Oulunlahden koulu on yksi Oulun kaupungin vanhimmista kouluista. Se aloitti toimintansa 1.9.1899 Kiviniemen kansakouluna. Nykyisin toimimme kolmessa eri toimipisteessä: Oulunlahden pääkoulu ja piharakennus eli ns. puukoulu, Oulunlahden päiväkodin rakennus sekä Sarasuon yksikkö. Pääkoulu sijaitsee merenrannassa, noin neljä kilometriä etelään Oulun keskustasta ja Sarasuon yksikkö Kaakkurinkankaalla, parin kilometrin etäisyydellä Oulunlahdesta. Sarasuolta oppilaat siirtyvät 2. tai 3. luokan jälkeen Oulunlahden pääkoululle.

Olemme aktiivinen, aikaamme seuraava koulu, joka tekee monipuolista pedagogista kehittämistyötä. Koulussamme toteutetaan pari- ja samanaikaisopettajuutta.

Kannustamme oppilaita aktiiviseen välituntiliikuntaan, hyviin kaveritaitoihin, toisten huomioon ottamiseen sekä vastuullisuuteen niin käyttäytymisessä kuin teoissakin.

Kehitämme omaa STEAM- polkuamme ja tavoitteenamme on ”värkkäyskulttuurin" nivominen kiinteäksi osaksi koulumme arkea ja eri oppiaineita.

Lukuisten Comenius- ja Erasmus- hankkeiden kautta myös kansainvälisyys on merkittävä osa koulumme arkea. Oppilaita vastuullisuuteen kasvattaessamme rahoitamme myös nepalilaisen kummilapsemme koulunkäynnin yhteisillä tempauksilla kerättävillä rahoilla.

Tavoitteenamme on yhdessä kotien kanssa kasvattaa nuoria, jotka saavat parhaat mahdolliset eväät elämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin, joilla on positiivinen luottamus itseensä ja tulevaisuuteensa ja jotka osaavat tehdä yhteistyötä elämän eri tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa.

Oulunlahden koulu on Erasmus+ akkreditoitu koulu. Erasmus+ -akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua "Erasmus+  -jäsenyyttä". Akkreditoitavat organisaatiot ja verkostot osoittavat toimintansa operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja. Ohjelmakaudella 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmassa painottuvat erityisesti inkluusio, digitaalisuus ja ympäristövastuullisuus. Akkreditoidut organisaatiot sitoutuvat myös näihin ohjelman perusperiaatteisiin.

Koulumme Erasmus+- akkreditoinnin tavoitteet ovat: 

  1. Syvennämme ja vakiinnutamme vastuullisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen kansainvälisyyden taitoja Oulunlahden koulussa.
  2. Vahvistamme oppilaiden hyvinvointia lisäämällä heidän osallisuuttaan ja ymmärrystä itsestään eurooppalaisina maailmankansalaisina.
  3. Vahvistamme ja ylläpidämme opetushenkilöstön ja oppilaiden kielellistä ja kulttuurista osaamista.
  4. Lisäämme koulumme STEAM-pedagogista osaamista ja sen kansainvälisyyttä.
  5. Parannamme opetushenkilöstön työssä jaksamista ja motivaatiota muutoshaasteiden keskellä laadukkaan, kehittävän ja inspiroivan kansainvälisen yhteistyön avulla.

Tästä linkistä pääset tutustumaan koulumme Erasmus+- aktiviteetteihin ja kansainväliseen toimintaan.


Linkin järjestyssäännöt-sivulle voi laittaa tälle sivulle.
Tutustu koulumme järjestyssääntöihin.

Sivulle kannattaa linkittää myös:

  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
  • Kiusaamiseen puuttumisen malli