Oppilashuolto

PIENRYHMÄ

Koulussamme toimii pienryhmä, joka sijaitsee Sarasuon koululla. Se on tarkoitettu yleisopetuksessa oleville, tukea tarvitseville 1 - 2-luokan oppilaille. Tarkoituksena on kuntoutua omaan luokkaan noin vuoden kuluessa, mutta koko lukuvuoden ajan ollaan tiiviissä yhteistyössä oman kotiluokan kanssa ja integroidutaan siihen esim. taito- ja taideaineissa.

 

 

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologi vastaa psykologisesta asiantuntemuksesta koulussa. Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia yhdessä huoltajien ja kouluhenkilöstön kanssa. Huoltaja voi ottaa yhteyttä koulupsykologiin lapsensa kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia huoltajan suostumuksella.

Koulupsykologimme tavoittaa puhelinnumerosta 050-5918726. 

 

 

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Hän tukee osaltaan oppilaiden hyvinvointia ja oppivelvollisuuden suorittamista. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, kun oppilas kokee tarvitsevansa tukea koulunkäyntiin tai muihin omaan elämäänsä liittyviin asioihin. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin. Tarvittaessa koulukuraattori tekee yhteistyötä muiden sosiaali-ja terveystoimen asiantuntijoiden kanssa. Hänet tavoittaa numerosta 044-4993153.

 

 

OPPILASHUOLTORYHMÄ

Oppilashuoltotyöryhmän tehtävänä on tukea oppilasta ja hänen perhettään, puuttua nopeasti oppilaan ongelmiin, sopia oppilashuollollisista toimenpiteistä ja tarvittavista tukitoimista. Koululla toimii yleisen hyvinvoinnin ryhmä, johon kuuluvat koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, rehtori ja erityisopettajat. Yksittäisen oppilaan ongelmatilanteissa mietitään aina huoltajan kanssa, ketkä ovat ne oppilashuollon henkilöt, jotka muodostavat asiantuntijaverkoston ko. asian tiimoilta. Myös huoltajat saavat aina kutsun heidän lapsensa asioita käsittelevän oppilashuoltoryhmän palaveriin. Oppilaan asioista keskustellaan aina ensisijaisesti huoltajien kanssa.