Oppilaskunnan toimintaa

Vuosittain luokissa valitaan oppilaskunnan hallitukseen kaksi jäsentä. Oppilaskunnan hallituksen jäsen pääsee suunnittelemaan monenlaista oppilaiden toimintaa kouluvuoden aikana, ja varajäsen toimii koulun Ekosotureissa. Oppilaskunnan toimintaa ohjaava opettaja on Heli Pekama.

Ekosoturit ovat koulumme WWF:n ympäristöryhmä. Ekosotureiden tehtävänä on saada koko kouluyhteisö ymmärtämään kestävän elämäntavan merkitys ja toimimaan sen mukaisesti. Mitä koulussa pitäisi muuttaa ja miten sen voisi tehdä hauskasti ja innostavasti? 

Ekosoturit toimivat myös ruokalatoimikuntana, kouluruoka-agentteina. He toimivat viestinviejinä ruokalan henkilökunnan ja oppilaiden välillä. Ekosotureita koulussamme ohjaa opettaja Eeva-Liisa Pääkkönen.