Painopistealueet

Hyvinvointi koulu

Alueemme yhteinen hyvinvoinnin POOKI-hanke näkyy monin tavoin koulumme arjessa. Kannustamme oppilaita aktiiviseen välituntiliikuntaan, hyviin kaveritaitoihin, toisten huomioon ottamiseen sekä vastuullisuuteen niin käyttäytymisessä kuin teoissakin.

 

Maker-kurttuuri

Aloittelemme omaa STEAM-polkuamme ja tavoitteenamme on ”värkkäys”- kulttuurin nivominen kiinteäksi osaksi koulumme arkea ja eri oppiaineita.

 

Kansainvälisyys

Lukuisten Comenius- ja Erasmus- hankkeiden kautta myös kansainvälisyys on merkittävä osa koulumme arkea. Oppilaita vastuullisuuteen kasvattaessamme rahoitamme myös nepalilaisen kummilapsemme koulunkäynnin yhteisillä tempauksilla kerättävillä rahoilla.

 

Tieto- ja viestintäteknologia

Olemme mukana Apple- ja Google-ekosysteemien pilotointihankkeessa.