Painopistealueet Painopistealueet

Koulumme painopistealueiksi ovat lukuvuonna 2017-2018 valikoituneet itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen osa-alueelta  (L3) teknologisoituneen arjen hallinta sekä hyvinvointi ja terveyden edistäminen.  Toisena painopistealueena on osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen laaja-alainen osaamisalue (L7).