Painopistealueet

  1. Laaja- aliset osaamisen tämän lukuvuoden ydintaidot:

  2.  

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

  •  teema Minä oppijana
  • taito Vastuu omasta oppimisesta 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

  • teema Toiminen hyvinvoivan yhteisön jäsenenä
  • taito Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen kestävän tulevaisuuden rakentaminen

  • teema Yhteiskunnan toimintatavat ja säännöt
  • taito Säännöt ja sopimukset