Rehtorin terveiset

 

Suomalaiset koululaiset pärjäävät loistavasti Pisa- tutkimuksissa, suomalaiset opettajat ovat maailman huippuja, yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa Suomi on rankattu maailman parhaaksi maaksi nimenomaan maksuttoman ja tasavertaisen koulutuksensa vuoksi. On hienoa olla mukana suomalaisessa koulumaailmassa ja rehtorina voi olla ylpeä niin oppilaistaan kuin opettajistaan.

Myös kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeä osa tuota menestystarinaa.

Kodin ja koulun vahvalla yhteistyöllä, sekä kunnioittamalla toistemme arvoja ja mielipiteitä, annamme oppilaillemme parhaan mahdollisen lähtökohdan elämään. Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen ja aktiivinen kodin ja koulun välinen yhteistyö ovat hyviä työkaluja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kasvatustyö ja aikuisena oleminen ei aina ole välttämättä helppoa, jämäkkä rajojen asettaminen kohtaa usein vastarintaa, mutta se on aikuisen rooli kasvattajana niin kotona kuin koulussakin.

Koulun arvot näkyvät jokapäiväisessä toimintakulttuurissa, siinä kuinka kouluyhteisön jäsenet kohtaavat toisensa ja kuinka ratkaistaan koulun arjen ongelmat. Koulussa on yhteisesti sovitut säännöt, joista kaikki koulussamme työtä tekevät, niin lapset kuin aikuisetkin pitävät johdonmukaisesti kiinni. Näin Oulunlahden koulu on turvallinen ja miellyttävä työskentely- ympäristö meille kaikille. Jokainen oppilas on yksilöllinen oppija, samalla yhteisöllisyyteen ja vastuuseen kasvaminen ovat keskeisimmät kasvatustavoitteemme.

Koulunkäynti on oppilaan omaa vastuullista työtä ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kodin kiinnostus ja tuki ovat ehdottoman tärkeitä tälle työlle. Rakentava yhteistyö kodin ja koulun välillä heijastuu koulunkäyntiin positiivisena oppimisilmapiirinä.

Vanhemmat ovat luoneet lapsilleen vakaan elämän perustan, Oulunlahden majakka ohjatkoon oppilaitamme parhaalla mahdollisella tavalla elämän merellä. Joskus on tyyntä, joskus aallot lyövät korkeampina, mutta yhdessä onnistumme!