Rehtorin terveiset

Hyvät vanhemmat,

 

suomalaiset koululaiset pärjäävät edelleen loistavasti Pisa- tutkimuksissa, suomalaiset opettajat ovat maailman huippuja, yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa Suomi on rankattu maailman parhaaksi maaksi nimenomaan maksuttoman ja tasavertaisen koulutuksensa vuoksi. Suomessa koulutus on myös tehokkainta taloudelliset resurssit ja lopputulokset huomioiden. On hienoa olla mukana suomalaisessa koulumaailmassa, ja rehtorina voi olla ylpeä niin oppilaistaan kuin opettajistaan.

Tulevaisuudessa olemme kuitenkin entistä suurempienhaasteiden edessä; millainen on se maailma ja ne ammatit, joissa oppilaat tulevat aikanaan toimimaan. Mitkä ovat ne opetusmenetelmät ja -materiaalit, joilla tulevaisuuden tavoitteisiin päästään? Mitkä ovat oleellisia tietoja ja taitoja tyhjiöputkikuljettajalle, älypölyn ohjelmoijalle tai nanolääkärille?

Myös kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeä osa tuota suomalaisen koulutuksen menestystarinaa. Kodin ja koulun vahvalla yhteistyöllä, sekä kunnioittamalla toistemme arvoja ja mielipiteitä, annamme oppilaillemme parhaan mahdollisen lähtökohdan elämään. Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen ja aktiivinen kodin ja koulun välinen yhteistyö ovat hyviä työkaluja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kasvatustyö ja aikuisena oleminen ei aina ole välttämättä helppoa. Jämäkkä rajojen asettaminen kohtaa usein vastarintaa, mutta se on aikuisen rooli kasvattajana niin kotona kuin koulussakin.

 Koulun arvot näkyvät jokapäiväisessä toimintakulttuurissa siinä, kuinka kouluyhteisön jäsenet         kohtaavat toisensa ja kuinka ratkaistaan koulun arjen ongelmat. Koulussa on yhteisesti sovitut säännöt, joista kaikki koulussamme työtä tekevät, niin lapset kuin aikuisetkin pitävät johdonmukaisesti kiinni. Näin Oulunlahden koulu on turvallinen ja miellyttävä työskentely-ympäristö   meille kaikille. Jokainen oppilas on yksilöllinen oppija; kuitenkin samalla yhteisöllisyyteen ja vastuuseen kasvaminen ovat keskeisimmät kasvatustavoitteemme.

Koulunkäynti on oppilaan omaa vastuullista työtä ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kodin kiinnostus ja tuki ovat ehdottoman tärkeitä tälle työlle. Mitä nuorempi oppilas on, sitä enemmän hän tarvitsee tukeanne. Rakentava yhteistyö kodin ja koulun välillä heijastuu koulunkäyntiin positiivisena oppimisilmapiirinä. Myös koulumme kotikoulutoimikunta toimii aktiivisesti kodin ja koulun välisenä positiivisena linkkinä.

Te olette luoneet lapsellenne vakaan elämän perustan, Oulunlahden koulun majakka säteineen ohjatkoon oppilaita täällä elämän merellä. Joskus on tyyntä, joskus aallot lyövät korkeampina, mutta yhdessä onnistumme!

 

Oulunlahdessa elokuussa 2019

Maija Laukka, rehtori