STEAM ja Maker-kulttuuri

STEAM-pedagogiikka (science, technology, engineering, art, math) käyttää tekniikkaa, luonnontieteitä ja taidetta lähestymistapoina oppilaiden itseohjautuvuuden, vuorovaikutustaitojen ja kriittisen ajattelun opettamisessa. Tavoitteena on kasvattaa sinnikkäitä, vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä ja rohkeita ongelmanratkaisijoita. Oulussa kehitetyn STEAM-opinpolun neljä osa-aluetta ovat askartelu ja rakentelu, tutkiminen ja innovointi, koodaus ja ohjelmointi sekä digitaalinen valmistaminen.  

STEAM-opetus on oppiaineita luovasti ja monipuolisesti yhdistävää opetusta. Opetuksen keskiössä ovat laaja-alaisten taitojen harjoittaminen, tavoitteiden asettelu, formatiivinen oppilaan oppimista tukeva arviointi ja oppiainesisällöt. Opetuksessa ja oppimisessa käytetään tarpeen mukaan uutta teknologiaa ja erilaisia laitteita. Niitä ovat esimerkiksi 3D-tulostin, vinyylileikkuri, laserleikkuri ja erilaiset robotit, kuin myös pelit kuten Minecraft Education. Omana koulullamme on 3D-tulostin ja mikrobittejä. Maker-tilamme on kehittelyn alla. Tähän asti STEAM-pedagogiikkaa on harjoitettu joustavasti omissa luokissa, koulun aula- ja kirjastotiloissa sekä koulun entisessä ATK-luokassa.

STEAM-tutorit auttavat Oulun koulujen opettajia opastamalla uuden teknologian käyttöönotossa ja sen liittämisessä osaksi opetusta sekä lainaamalla kouluille laitteita. Litää tietoa ja valmiita oppimiskokonaisuuksia löytyy SteamInOulu-sivustolta (https://steaminoulu.com/).