Valinnaisuus

 

Vuosiluokkien 1−6 taide- ja taitoaineiden valinnaiset kuusi tuntia on sijoitettu yhteisinä oppiaineina opetettavien musiikin, kuvataiteen ja käsityön opetustunteihin vuosiluokille 3−6.

Kieliin liittyvistä valinnaisuuksista kerrotaan lisää Kielet-alasivustolla.