Valinnaisuus

Valinnaisia aineita on 5. ja 6. luokalla kummallakin kaksi vuosiviikkotuntia. Oppilas valitsee neljännen luokan keväällä 5. luokalla alkavat valinnaiset aineet ja viidennen luokan keväällä 6. luokalla alkavat aineet. Oulussa on laadittu opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallinen valinnaisainetarjotin. Koulussamme valinnaisaineeksi on tavallisesti tarjolla erilaisia kokonaisuuksia käsitöistä, kuvataiteesta, liikunnasta, matematiikasta ja äidinkielestä. Oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa valinnaisaineet maalis-huhtikuussa Wilman kautta. 

Oppilas voi valita valinnaisaineeksi vapaaehtoisen kielen (A2-kieli).  Kieliryhmän syntyminen edellyttää, että vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen. Valittuaan kielen oppilas opiskelee sitä 9. luokan loppuun asti.