Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun Infran uusi kevythybridiajoneuvo: vähemmän päästöjä, enemmän tehoa

Oulun Infra -liikelaitoksen vuoden 2020 lopun ajoneuvoinvestoinnin tarkoituksena oli hankkia vähäpäästöinen ja moottoritekniikaltaan Euro6-päästöluokan normit täyttävä kaksoiskäyttöinen avolava-ajoneuvo, joka soveltuu henkilöstön ja tarvikkeiden kuljetukseen kunnossapitopalvelun liikennealueiden kesä- ja talvihoidossa ja niiden ylläpidossa.

EU-direktiivin (2009/33/EY) asettamat vaatimukset edistävät nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee esitystä (LVM051:00/2019) laiksi tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen (CVD, Clean Vehicle Directive) hankinnoista. Myös Oulun kaupungin ilmastostrategiassa 2014-2020 tähdätään hiilineutraaliuteen v. 2040 mennessä.

Uudesta henkilö- ja pakettiautojen kulutuksen päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen ajoneuvon CO2-arvoa ja siten myös autoveroa ei ole mahdollista lopullisesti ja täysimääräisesti määrittää tilaushetkellä. Vaikka ajoneuvo olisi ympäristöystävällinen, niin CO2-arvo ja valtion määräämä autovero on sen vuoksi arvioitava tilaushetkellä.

Tehty hankinta tukee Oulun kaupungin ilmastostrategiaa kokonaisuudessaan ja Oulun Infra -liikelaitosta sen hankkiman ajoneuvokaluston osalta. Suomeen on tulossa solmittujen hankintasopimusten minimitavoitteet, joiden mukaan henkilö- ja pakettiautoista vuodesta 2021 vuoteen 2025 on 38,5 % oltava energiatehokkaita ajoneuvoja. Edistämällä puhtaampien hyötyajoneuvojen hankintoja kasvatetaan nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen kysyntää.

Markkinoilla olevia isompien N1-hyötyajoneuvojen, käytännössä avolavallisten sähköpakettiautojen, tarjonta on vielä niukkaa. Hyötyajoneuvona N1-ajoneuvoluokan kevythybridin suorahankinta tukee EU-direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen ajoneuvojen edistämisestä annettua direktiiviä, joka edellyttää tiettyjä vähimmäisvaatimuksia puhtaalle kalustolle julkisissa ajoneuvohankinnoissa.

Kevythybriditeknologia vähentää polttoaineen kulutusta ja parantaa ajokokemusta suuremman tehon ja nopeamman reagoinnin ansiosta. Tavallisen laturin korvaavalla hihnakäyttöisellä integroidulla laturi/generaattorilla (BISG) voidaan ottaa talteen jarrutuksessa ja moottorijarrutuksessa normaalisti hukkaan menevä energia ja ladata sillä ilmajäähdytteistä 48 voltin litiumioni-akkupakettia. BISG toimii myös moottorina, joka käyttää akkuun varastoitua energiaa apuna tavallisessa ajossa ja kiihdytyksissä. Lisäksi se käyttää ajoneuvon sähköisiä apulaitteita.

Mahdollisimman suuren hyödyn saavuttamiseksi älykäs itseohjautuva kevythybridi-järjestelmä valvoo jatkuvasti auton käyttötapaa ja määrittää sen perusteella, milloin ja kuinka tehokkaasti akkua kannattaa ladata ja milloin siihen varastoitua energiaa kannattaa käyttää.

Varastoitua sähköenergiaa voi käyttää täydentämään polttomoottorin vääntöä, jolloin BISG:n sähkömoottoritoiminto tuottaa lisää vääntöä ja vähentää siten polttomoottorista otettavaa tehoa ja pienentää sen kulutusta.

Transitin uusi diesel-kevythybridi (mHEV) parantaa polttoainetaloudellisuutta noin kolme prosenttia verrattuna vakiodieselmalliin ja jopa kahdeksan prosenttia pysähtelevässä kaupunkiajossa. Lisäksi ajoneuvossa on nykyautoista tuttu Auto-Start-Stop toiminto eli se sammuttaa moottorin tyhjäkäynnillä esim. liikennevaloissa seistessä.

Hankinnan kohteeksi tuli N1-luokan Ford Transit 350, TDCI EcoBlue-polttomoottorilla mHEV-kevythybridinä ja 48V -litium-ioniakulla. Tämä on hybridiavusteinen kaksoiskäyttöauto, jossa on henkilöstön kuljetukseen soveltuva jatko-ohjaamo. Ajoneuvoon kohdistuu kaksikäyttöisyydestä johtuen korkeampi autovero.

Samalla testataan ja pilotoidaan kyseisen ajoneuvon tekniikkaa ja soveltuvuutta Oulun Infran kunnossapitopalvelun eri työtehtäviin sekä Oulun seudun olosuhteisiin.

Jakolinkki