Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för Uleåborgs stads webbplats

Utlåtande har upprättats 19.9.2023. Uppdaterats 1.11.2023. 

Denna tillgänglighetsutlåtande gäller Uleåborgs stads nättjänst https://ouka.fi. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga webbtjänster måste vara tillgängliga. 

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation Newelo Oy. 

Vi arbetar beständigt för att förbättra tillgängligheten 

Uleåborgs stads mål är att göra användningen av webbtjänsten så smidig som möjligt för alla användare. Tillgängligheten beaktas i utvecklingen av stadens digitala tjänster. 

Vi ger stöd till användare för vilka digitala tjänster inte är tillgängliga

Uleåborgs stads centraliserad kundtjänst ger servicerådgivning via flera kanaler. Du kan kontakta oss via telefon, e-post, chatt eller sociala medier eller besöka ett serviceställe. Du får råd om tjänster och vid behov hjälp och stöd med använding av e-tjänster. Kolla kundtjänstens kontaktinformation (på finska). 

Upptäckte du en brist i tillgänglighet på webbplatsen?  

Berätta oss. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. 

Tillsynsmyndigheten 

Om du upptäcker ett problem med tillgänglighet på webbplatsen, först ge respons till oss, webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar att ta emot ett svar.  

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom två veckor, kan du skicka ett meddelande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur man kan göra ett meddelande och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Tillsyns av tillgänglighet 

Den digitala tjänstens tillgänglighetstatus 

Delvis uppfyller tillgänglighetskraven 

Icke-tillgängligt innehåll 

De största tillgänglighetshindren listas nedan. Utvecklingen av tjänsten pågår och de största brister strävas efter att rätta under utvecklingsarbetet.  

Icke-tillgängligt innehåll och den motsvarande WCAG 2.1-krav som inte uppfylls: 

  • "Lyssna" knappen har ingen textmotsvarighet (WCAG 1.1.1) 

  • Texten är delvis formaterad med avstavning, vilket en skärmläsare inte kan hantera korrekt (WCAG 1.1.1) 

  • En karta som visar var platser eller tjänster finns är inte helt tillgänglig med tangentbordet (WCAG 2.1.1) 

  • Man kan inte starta uppspelning av inbäddade videofiler med tangentbordet (WCAG 2.1.1) 

  • Användningen av händelsemeddelandet är inte helt tillgänglig med tangentbordet (WCAG 2.1.1) 

  • Knappar för kartinbäddning är inte tillgängliga med tangentbordet (WCAG 2.1.1) 

  • Knapparna på "dragspelet" över bibliotekets öppettider har ingen textmotsvarighet (WCAG 1.1.1) 

  • Knapparna för återkopplingsfunktionskartan är inte tillgängliga med tangentbordet (WCAG 2.1.1) 

Tillgänglighetskraven gäller inte allt innehåll 

På Uleåborgs stads webbplats finns videor som saknar textning och syntolkning. Videoinnehåll som har publicerats före 23.9.2020 behövs inte enligt lag göras retroaktivt tillgängligt eller tas bort från webbplatsen (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5). 

Webbplatsen innehåller kartor som inte är tillgängliga för alla användare. Lagen kräver inte att kartinnehållet måste vara tillgängligt, men väsentlig instruktionsinnehållet måste inkluderas till exempel i form av skriven text.  

På webbplatsen finns arkiverade webbsidor, sidor och dokument som inte nödvändigtvis uppfyller alla tillgänglighetskrav. Enligt lagen en webbplats som arkiverats före 23.9.2019 eller dess arkiverade innehåll behövs inte omfattas av tillgänglighetskrav.  

Webbplatsen updateras beständigt  

Den första versionen av stadens webbplats publicerades 1994.  

Den nuvarande versionen implementerades i november 2023.