Mentorointi

Mentorintiohjelman osallistujia ryhmäkuvassa

Mentoroinnista hyötyä ja hyvää mieltä

Mentorintiohjelmaan osallistuneet mentorit ja aktorit ovat antaneet erittäin hyvää palautetta ohjelmasta. Aktorit ovat saaneet tietoa suomalaisesta työelämästä ja kasvattaneet ammatillisia verkostojaan. Mentoreille ohjelma antaa mahdollisuuden nähdä oma alansa ja suomalainen työkulttuuri maahanmuuttajataustaisen kollegan näkökulmasta.

Mentoroinnin kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, jotka osaavat jo jonkin verran suomea. Maksuton mentorointiohjelma sopii hyvin yhteen Villa Victorin suomen kielen nonstop-kurssien kanssa. Ohjelma on suomenkielinen.

Mentorointi on tarkoitettu Oulussa ja lähiympäristössä asuville ihmisille. Yhteiset tapaamiset järjestetään Villa Victorin tiloissa Oulu10:ssä, osoitteessa Torikatu 10, 90100 Oulu. 

Mentoroinnin tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien ammatillisia verkostoja sekä syventää heidän tietojaan suomalaisesta työelämästä ja tavoista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa ja rohkaista aktoria käyttämään suomen kieltä, mikä parantaa oman elämän hallintaa myös työelämän ulkopuolella.

Mentorointi

Aikataulu ja kuvaus

Usein kysytyt kysymykset (Q & A)

Tietoa mentorointiohjelmasta

Lisätietoja