Oppilaskunta

Oppilaskunta-työryhmän tavoitteena on edistää oppilaiden osallisuutta, vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä hyvinvointia ja viihtyvyyttä kouluarjessa.  

Oppilaskunnan hallitus valitaan vuosittain 3.-9. luokkien oppilaista luokkakohtaisella äänestyksellä. Oppilaskunnan hallituksen edustajien tehtävänä on edustaa omaa luokkaansa hallituksen kokouksissa, tuoden esiin heidän ideoitaan ja ajatuksiaan. 

Erilaisten tempauksien ja kouluviihtyvyyttä parantavien käytänteiden ideointi ja toteutus ovat oppilaskunnan hallituksen toiminnan keskiössä. Oppilaskunnan hallitusta kuullaan myös mahdollisuuksien mukaan oppilaita koskevassa päätöksenteossa. 

Hallituksen edustajilla on myös mahdollisuus osallistua vuosittain järjestettävään Lasten ja nuorten kaupunkikokoukseen sekä muihin Oulun kaupungin lapsille ja nuorille suunnattuihin vaikuttamisen foorumeihin.