KUDOS-webinaari: Tekoäly kaupunkitarinoissa / AI for Urban Stories 30.5.2024 klo 9–11

Tule mukaan KUDOS-projektin toukokuun webinaariin, jossa kuullaan kokemuksia tekoälyn hyödyntämisestä tarinankerronnassa. Ilmoittaudu webinaariin tästä. 

Kaupunkitarinat, kokemukset, muistot, urbaanit legendat, huhut ja muu suullinen kulttuuriperintö ovat kasvattaneet merkitystään tausta-aineistona kaupunkikehittämisessä, viestinnässä ja markkinoinnissa, matkailussa sekä luovien alojen toimintakentillä. KUDOS-projektin Kaupunkitarinat-piloteissa haetaan ratkaisuja kaupunkitarinoiden ja suullisen kulttuuriperinnön keräämiseen ja käsittelyyn digitalisaation ja tekoälyn avulla sekä ratkaisuja tuoda tarinoita esille kaupunkilaisia kiinnostavilla tavoilla. Webinaarissa kuullaan piloteista, generatiivisen tekoälyn käytöstä urbaanien tarinoiden esittämisessä sekä tekoälyn käytöstä visuaalisessa viestinnässä.

Join the KUDOS project’s May webinar, where we will hear experiences about using AI in storytelling. Register for the webinar here.

City stories, experiences, memories, urban legends, rumors, and other oral cultural heritage have grown in importance as background material in urban development, communication and marketing, tourism, and in the fields of creative industries. The City Stories pilots of KUDOS project seek solutions for collecting and processing city stories and oral cultural heritage with digitalization and AI, as well as solutions to present stories in ways that interest residents. In the webinar, we will hear about the City Stories pilots, the use of generative AI in presenting urban stories, and the use of AI in visual communication.

Webinaarin ohjelma / Webinar Programme

Digitaaliset kaupunkitarinat osana Kuopio 250-juhlavuotta: kaupunginosien identiteetit ja positiivinen imago
Minna Akiola, Historiapalvelu Havina Oy 

Nuorten kaupunkitarinat Jyväskylän keskustassa: Pilotissa valjastetaan tekoälykin tarinankerronnan ja -käsittelyn avuksi, kutsuen keskustassa aikaansa viettäviä nuoria jakamaan ja tekemään omia kaupunkitarinoitaan näkyväksi ja kuulluksi osana Jyväskylän kulttuuritapahtumia & muita yhteistyöverkostoja.
Arkkitehti & yhteiskehittämisen fasilitaattori Anni Hapuoja, Et May Oy

Generative AI for Urban Stories (in English)
Narmeen Marji & Janset Shawash, Helsinki XR Centre

Tekoäly ja visuaalisuus
Taiteilija Antti Karppinen

Q&A