Kokeilut ja pilotit

Miten kulttuuriperintöä voidaan käsitellä digitaalisesti? Miten tekoäly muuttaa tekemistä? Millainen on toimiva digitaalisen viestinnän resepti? Kuinka käytämme dataa toiminnan kehittämisessä? KUDOS-projektin keskiössä on kuntien kulttuuritoiminnan haasteisiin vastaavat, käyttäjälähtöiset digitalisaatioon pohjautuvat ketterät kokeilut. Tavoitteena on kehittää kuntien kulttuuritoiminnan yhteistyötä ja toimintaympäristöjä, lisätä kulttuuritoiminnan vaikuttavuutta ja uudistaa kulttuurialan palveluita ja toimintatapoja.  

KUDOS-projektissa käynnistyy syksyllä 2023 seitsemän pilottikokeilua, jotka toteutuvat kuntien kulttuuritoiminnan rajapinnoissa. Aiheet käsittelevät muun muassa sähköistä asiointia, tekoälyä, viestintää, kulttuuriperinnön digitalisointia, asiakaspalvelua ja tuotannonsuunnittelua.