Oulun kaupungin ajankohtaiset uutiset

< Takaisin

Kaupunki antaa jatkossa palvelulupauksen yritysasiakkailleen – Oulu kehittää yritysmyönteisyyttä vuoropuhelun ja aktiivisen tonttipolitiikan kautta

Oulun ja Oulun seutukunnan elinvoimasta ja yritysilmapiiristä on valmistunut viime aikoina useita selvityksiä ja tutkimuksia. Sekä kuntien imagotutkimus että EK:n kuntaranking nostavat esiin kriittisiä huomioita Oulun seudun yritysmyönteisyydestä. Erityisesti Oululla on tutkimusten mukaan parannettavaa hankintojen ja tonttipolitiikan, kunnan asioista tiedottamisen ja kuntayhteistyön tuloksellisuuden osalla.

Oulu saa yrittäjiltä myös kiitosta: Virkamiehet ovat hyvin tavoitettavissa, innovaatiotoiminta on vilkasta ja yhteistyö paikallisten oppilaitosten kanssa toimii hyvin.

Tutkimusten tuloksia ja yrityksiä palvelevan toiminnan kehittämistä on käsitelty kaupungin johtoryhmässä ja hallintokunnissa ja erityisesti Business Oulu -liikelaitoksessa ja yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa.

Kaupunginhallitus päätti tänään 6.4.2021 kokouksessaan toimenpiteistä, joilla yritysmyönteisyyttä ja elinkeinopalveluja vahvistetaan. Erityisesti voimistetaan jatkuvaa vuoropuhelua Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien ja Oulun kauppakamarin kanssa. Tällä tavoitellaan parempaa ja nopeampaa ennakointia ja reagointia yritysten tarpeisiin vastaamisessa.

Lisäksi Oulun kaupunki kehittää maankäytön toteuttamisohjelman työpaikkarakentamista koskevan osan sisältöä, ja näin kaupunki varmistaa riittävän ja monipuolisen yritystontteja koskevan kaavoituksen toteutumisen.

Business Oulu -liikelaitoksen ja yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden yritystonttiasiakkaiden palvelua parannetaan yhteisen asiakashallintarekisterin käyttöönoton myötä. Kaupunki järjestää yrittäjien kanssa työskenteleville tarvittavaa myynti- ja asiakaspalvelukoulusta. Lisäksi Business Oulu -liikelaitos ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut lisäävät yhteistyötä yrittäjyyttä koskevien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä.

Business Oulu -liikelaitos sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut valmistelevat ja hyväksyvät yritysasiakkaille yhteisen palvelulupauksen, tarkistavat palveluprosessit ja seuraavat lupauksen toteutumista. Tulevan valtuustokauden alussa Oulun kaupunki tarkistaa elinkeinopoliittisen toimenpideohjelman.

Jakolinkki