Ajankohtaista

< Takaisin

1.-6. koulunaloitustiedote

Hyvät 1.-6. luokkien oppilaiden huoltajat  

 

Uuden kouluvuoden alkaessa toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan kotien kanssa.                                                       

 

Aikataulusta ja tiedottamisesta:

  • To 9.8. 1-6 luokilla koulua klo 9.00-11.15
  • Pe 10.8. 1-6 luokilla koulua klo 9.30-12.15
  • Ma 13.8. alkaen koulua 1.lk : 8.15-11.15 ja 2-6 lk 8.15-12.15
  • Ti 14.8. alkaen koulua 1.lk : 8.15-11.15 ja 2-6 lk: 8.15-12.15
  • Ke 15.8. alkaen lukujärjestyksen mukaan

 

Työskentelemme neljässä jaksossa

1.jakso: 9.8.-10.10 2018, 2.jakso: 11.10.-21.12.2018, 3.jakso 7.1.-20.3.2019 ja 4.jakso 21.3.-1.6.2018

 

Syysloman vietämme viikolla 43 ja talviloman viikolla 10. Perjantaina 24.8. kaikki oppilaat pääsevät poikkeuksellisesti klo 12.15 henkilökunnan ryhmäytymispäivän vuoksi.

 

Vanhempainillat ovat seuraavasti:

ti 4.9.18 klo 17.30 on 1. ja 7. luokkien Tervetuloa Kaakkuriin vanhempainilta

 

Kutsumme 1.-5. luokkien oppilaiden vanhemmat oppilaiden kehityskeskusteluihin elo-syyskuun aikana. Kehityskeskustelussa oppilas, huoltaja ja opettaja käyvät keskustelun, jossa käsitellään mm oppilaan vahvuuksia, oppimis- ja työskentelytaitoja sekä muita ajankohtaisia opiskeluun ja ikävaiheeseen liittyviä asioita. Kuutosten opettajat kutsuvat vanhemmat huhti-toukokuussa kehityskeskusteluun seiskalle siirtymiseksi. Ekaluokkalaisten kehityskeskustelu tarjotaan toteutettavaksi Lapset puheeksi- menetelmän avulla.

 

 1.-5. luokkien oppilaiden huoltajat saavat kutsun välitodistuksen korvaavaan arviointikeskusteluun tammikuun loppuun mennessä. Keskustelussa annetaan palautetta oppimistavoitteiden saavuttamisesta ja asetetaan uusia tavoitteita.

 

Opetustoimen sivut löytyvät osoitteesta http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/Sivustolta löytyy käytössä oleva opetussuunnitelma. Opetustoimen sivujen kautta löytyy myös reitti myös koulumme kotisivulle : perusopetus>Peruskoulujen yhteystiedot>Kaakkurin koulu .Koulumme sivuilla on tietoa muun muassa työajoista, yhteistiedoista ja kotikoulu-toimikunnan työstä.

 

 Koulussamme on käytössä kaikilla vuosiluokilla Wilma, sähköinen reissuvihko. Tunnukset ja käyttöohjeet jaetaan lukukauden alussa niille, joilla tunnuksia ei ole ollut aiemmin. Olkaa aktiivisia ja pyytäkää tunnusta! Wilmassa on kuukausittain tiedote, jossa on tietoa esimerkiksi alkavan kuukauden tapahtumista ja teemoista. Opettajat laittavat Wilmaan myös tietoa kokeista ja arvosanoista (3-6 lk).

 

Kaakkurin koulussa huoltaja ilmoittaa oppilaan sairauspoissaolosta jo ensimmäisen poissaolopäivän aamuna. Poissaolosta voi ilmoittaa seuraavilla tavoilla

  • Wilmaviestillä luokanopettajalle
  • Soittamalla solun työtilan puhelimeen. Voit jättää viestin vastaajaan.

      1-2 luokat 050 3166685

      3-4 luokat 050 3166686

      5-6 luokat 050 3166687

 

 

Muihin, korkeintaan viisi päivää kestäviin poissaoloihin, lupaa pyydetään Wilmassa olevan sähköisen lomakkeen kautta luokanopettajalta. Pidemmät vapaat anotaan kyseisellä lomakkeella rehtorilta. Luvan ehtona on, että oppilas huolehtii loma-ajan läksyistä ja sopii opettajan kanssa mahdollisten kokeiden suorittamisesta.

 

 

Turvallisuus ja opiskelun tuki:

 

1.-2 luokkien oppilaiden toivotaan kulkevan turvallisuussyistä koulumatkansa kävellen. Suosittelemme kaikkien pyöräilijöiden käyttävän kypärää.

 

Koulumme terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia ja antaa ensiavun mahdollisissa koulutapaturmatilanteissa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä jos heillä on huolta lapsen terveydentilaan liittyvissä asioissa. Kouluterveydenhuollossa työskentelee kaksi terveydenhoitajaa:

Riitta Uhlbäck, puh. 050 3620531 (1-3 luokat, koululla maanantaisin ja torstaisin) ja Arja Anttila, puh.044 7034586 (4-9 luokat, paikalla maanantai-perjantai). Puhelut mielellään päivystystunnin aikana klo 12.00-13.00.

 

Koululääkärin tarkastukset ovat 1., 5. ja 8 luokilla. Sairasvastaanotto on Kaakkurin hyvinvointikeskuksessa, Pesätie 11. Hyvinvointikeskuksessa toimii akuuttivastaanotto, johon voi mennä ilman ajanvarausta.

 

Koulukuraattori edustaa sosiaalityön asiantuntemusta. Häneltä saa apua, jos oppilaalla on pulmia muun muassa koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Koulumme koulukuraattorin Riitta Roivaisen tavoittaa numerosta  044 7039659Koulupsykologin tehtävänä on oppilaan kehitykseen, koulunkäyntiin, oppimiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyvien pulmien selvittely ja arviointi sekä niiden perusteella tarvittavan tuen ja toimenpiteiden suunnittelu.  Koulumme koulupsykologin Marja Pikkupeuran (marja.pikkupeura@ouka.fi) tavoittaa numerosta 044 7039663.

 

Oppilashuoltotyö on osa koulun opetus – ja kasvatustoimintaa. Se on sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista.  Oppilashuoltotyön tavoitteena on hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Oppilashuoltotyötä tehdään yhdessä oppilaan huoltajien kanssa.

 

Kaikissa asioissa voitte ottaa rohkeasti yhteyttää luokanopettajaan, apulaisrehtori Juha-Matti Kanniaiseen tai rehtoriin sähköpostitse, puhelimitse tai Wilman välityksellä.

 

Menestyksekästä kouluvuotta toivottavat

 

 Outi Ervasti                   Juha-Matti Kanniainen            

  rehtori                            apulaisrehtori                      

  0447039922                   0503658242  

 outi.ervasti@ouka.fi       juha-matti.kanniainen@ouka.fi        

Jakolinkki