Ajankohtaista

< Takaisin

Kaakkurin koulu mukana Tuetaan yhdessä -hankkeessa

Kaakkurin koulu on mukana yhtenä pilottikouluna Oulun yliopiston Tuetaan yhdessä-hankkeessa. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan ajalla 1.9.2017 – 31.7.2020. Koulussamme hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yhteisopettajuuden, erityisopettajan pedagogisen konsultaation sekä vahvuusperustaisen pedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Jakolinkki