Psyykkinen valmennus

PSYYKKINEN VALMENNUS

Urheilijan tärkein työväline on urheilija itse. Menestyäkseen urheilijan kehon ja mielen on toimittava yhtenäisesti. Urheilijalla on oltava fyysisten, teknisten ja taktisten taitojen lisäksi henkistä kanttia ja psyykkistä lujuutta.

Psyykkinen valmennus on luonnollinen osa urheilijan arkipäivää. Ajatukset vaikuttavat tunteisiimme ja tunteet vaikuttavat puolestaan käyttäytymiseemme. Psyykkisiä taitoja voi harjoittaa ja vahvistaa, siinä missä fyysisiäkin taitoja. Psyykkisiä taitoja ovat esimerkiksi motivaatio, taitava tavoitteiden asettaminen, keskittyminen, tunteiden sääteleminen, joustavan mielen kehittäminen sekä paineiden hallinta.

Yhdessä valmentajien kanssa toteutetaan psyykkiseen valmennukseen liittyviä tapahtumia.