Psyykkinen valmennus

PSYYKKINEN VALMENNUS

Urheilijan tärkein työväline on urheilija itse. Menestyäkseen urheilijan kehon ja mielen on toimittava yhtenäisesti. Urheilijalla on oltava fyysisten, teknisten ja taktisten taitojen lisäksi henkistä kanttia ja psyykkistä lujuutta.

Psyykkinen valmennus on luonnollinen osa urheilijan arkipäivää. Ajatukset vaikuttavat tunteisiimme ja tunteet vaikuttavat puolestaan käyttäytymiseemme. Psyykkisiä taitoja voi harjoittaa ja vahvistaa, siinä missä fyysisiäkin taitoja. Psyykkisiä taitoja ovat esimerkiksi motivaatio, taitava tavoitteiden asettaminen, keskittyminen, tunteiden sääteleminen, joustavan mielen kehittäminen sekä paineiden hallinta.

Psyykkisen valmennuksen asiantuntija (UPV sert.), lukion lehtori Raimo Niemelä vastaa OSUA:n psyykkisen valmennuksen toteuttamisesta. Raimo haastattelee lukion aloittavat urheilijat henkilökohtaisesti, minkä jälkeen hän on käytettävissä koko opiskeluajan silloin, kun urheilijaopiskelijalla on siihen tarvetta. Myös muut Ouluseutu Urheiluakatemian opiskelijat voivat sopia tapaamisen hänen kanssaan. Ajasta sopiminen käy helpoiten wilman tai sähköpostin (etunimi.sukunimi@eduouka.fi) kautta. Yhdessä valmentajien kanssa toteutetaan psyykkiseen valmennukseen liittyviä tapahtumia.