Koulun esittely

 

Oulunlahden koulu toimii kolmessa toimipisteessä: Oulunlahden pääkoulu sijaitsee merenrannassa noin kuuden kilometrin päässä Oulun keskustasta, Santerinkujan sivukoulu sijaitsee pääkoulun kanssa lähes samassa pihapiirissä ja Sarasuon  korttelikoulu Kaakkurinkankaalla, ns. vanhan Kaakkurin alueella. Oulunlahden pääkoululla ja Santerinkujalla oppilaita on n. 300 ja luokkia 9, Sarasuolla on oppilaita n. 100, luokkia 5 sekä pienryhmä.

Koulullamme on pitkät perinteet alueemme perusopetusta antavana kouluna, sillä se aloitti toimintansa Oulujoen kuntaan kuuluvana Kiviniemen kansakouluna v. 1899. Rakennukset ovat uusiutuneet Kaakkurin alueen kasvaessa 2000- luvulla yhdeksi Oulun suurimmaksi aluekeskukseksi. Lukuvuonna 2009- 10 Oulunlahden päärakennus perusparannettiin ajanmukaiseksi koulurakennukseksi.

Koulumme on aktiivinen ja aikaansa seuraava koulu, joka yhteistyössä vanhempien kanssa antaa oppilailleen eväät jatko-opintoihin ja elämään. Tietotekniikka, koulukirjasto, kansainvälisyys sekä vastuun kantaminen kestävästä kehityksestä ovat opetuksemme painopistealueita. Laadukkaan perusopetuksen lisäksi kasvatamme yhdessä vanhempien kanssa oppilaitamme vastuuseen itsestä, toisista ihmisistä sekä ympäristöstä. Painotamme myös kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen kasvamista. Tietotekniikan käyttö opetuksessa, tiedonhaku sekä media- ja kirjastokasvatus kuuluvat olennaisena osana koulumme arkityöhön.

Oulunlahden opas löytyy täältä