Koulun esittely

Oulunlahden koulu on yksi Oulun kaupungin vanhimmista kouluista, se aloitti toimintansa 1.9.1899 Kiviniemen kansakouluna. Nykyisin toimimme kolmessa eri toimipisteessä: Oulunlahden pääkoulu ja piharakennus eli ns. puukoulu, Oulunlahden päiväkodin rakennus sekä Sarasuon korttelikoulu. Pääkoulu sijaitsee merenrannassa, noin neljä kilometriä etelään Oulun keskustasta ja Sarasuon koulu Kaakkurinkankaalla, parin kilometrin etäisyydellä Oulunlahdesta. Sarasuolta oppilaat siirtyvät 2. tai 3. luokan jälkeen Oulunlahden pääkoululle.

 

Olemme aktiivinen, aikaamme seuraava koulu, joka tekee monipuolista pedagogista kehittämistyötä. Koulussamme toteutetaan pari- ja samanaikaisopettajuutta.

Alueemme yhteinen hyvinvoinnin POOKI- hanke näkyy myös monin tavoin koulumme arjessa. Kannustamme oppilaita aktiiviseen välituntiliikuntaan, hyviin kaveritaitoihin, toisten huomioon ottamiseen sekä vastuullisuuteen niin käyttäytymisessä kuin teoissakin.

 

Olemme myös aloittelemassa omaa STEAM- polkuamme ja tavoitteenamme on ”värkkäys”- kulttuurin nivominen kiinteäksi osaksi koulumme arkea ja eri oppiaineita.

 

Lukuisten Comenius- ja Erasmus- hankkeiden kautta myös kansainvälisyys on merkittävä osa koulumme arkea. Oppilaita vastuullisuuteen kasvattaessamme rahoitamme myös nepalilaisen kummilapsemme koulunkäynnin yhteisillä tempauksilla kerättävillä rahoilla.

 

Tavoitteenamme on yhdessä kotien kanssa kasvattaa nuoria, jotka saavat parhaat mahdolliset eväät elämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin, joilla on positiivinen luottamus itseensä ja tulevaisuuteensa ja jotka osaavat tehdä yhteistyötä elämän eri tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa.