Kodin ja koulun yhteistyö

Monipuolisella kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan lapsen ja nuoren oppimista ja kasvua. Yksi osa kodin ja koulun yhteistyötä ovat syksyllä pidettävä kehityskeskustelu ja keväällä pidettävä arviointikeskustelu. Niistä lähemmin Oulunlahden oppaassa. Vuosittaiset vanhempainillat täydentävät vanhempien ja opettajien välistä yhteistyötä. Ensisijainen kodin ja kodin välinen yhteydenpitokanava on Wilma. 

Koulun koti-koulutoimikunta vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä ja tukee oppilaiden koulunkäyntiä osallistumalla yhteisten tapahtumien ja kampanjoiden toteuttamiseen. Koti-koulutoimikunta avustaa luokkaretkiä, liikunnallisten välituntivälineiden ja koulukirjaston kirjahankintoja sekä jakaa oppilaille stipendejä. Koti-koulutoimikunta kokoontuu vuorotellen Oulunlahden, Santerinkujan ja Sarasuon yksiköissä. Koti-koulutoimikuntaan nimetään vuosittain oppilaiden vanhempia kaikilta luokilta/luokka-asteilta, opettaja ja rehtori, mutta kaikki asioista kiinnostuneet vanhemmat ovat tervetulleita kokouksiin. Kokouksiin voi osallistua myös koulun oppilaita. Kokouskutsut ja -muistiot tulevat vanhemmille näkyviin Wilman kautta. 
 
Oulunlahden koulun koti-koulutoimikunnan kokoonpanosta, jäsenten vastuista ja toiminnasta tiedotetaan oppilaiden huoltajille Wilman kautta. Koti-koulutoimikunnan puheenjohtajan tavoittaa sähköpostiosoitteesta oulunlahti_kotikoulu@eduouka.fi.