Sarasuon koulu

Sarasuon koulu sijaitsee vanhan Kaakkurin keskustassa Sarasuontiellä. Koulussamme on 100 oppilasta ja viisi luokkaa. Lisäksi Sarasuolla sijaitsee 1-2 -luokkien pienryhmä. Oppilaat käyvät Sarasuon koulua pääsääntöisesti neljänteen luokkaan saakka, jonka jälkeen Sarasuolta siirrytään Oulunlahteen. Kolmannen ja neljännen luokan oppilailla on kerran viikossa käsityöpäivä Oulunlahden pääkoululla.