Toiminta koulun arjessa

KOULUMATKAT  

Oppilaat kulkevat kouluun pääasiassa kävellen tai pyöräillen. 1-2 luokkien oppilaat voivat myös halutessaan kulkea kouluun pyörällä, mikäli vanhemmat katsovat sen onnistuvan ja luottavat lapseensa liikenteessä. Pyöräiltäessä kouluun tulee käyttää aina pyöräilykypärää, samoin liikuttaessa pyörillä esim. retkillä. Kypärää on käytettävä myös rullalautaillessa, rullaluistellessa tai potkulautailtaessa. 

Mikäli lapsi tuodaan kouluun autolla, Oulunlahdessa hänet jätetään pääkoulun eteläpäädyssä olevalle autojen kääntöpaikalle. Santerinkuja on rauhoitettu jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kaikkien koulurakennusten pihalla talutetaan pyörää. Jos oppilas tulee kouluun pyörällä, on hänen huolehdittava pyöränsä lukitsemisesta. 

  

  

POISSAOLOT  

Huoltaja ilmoittaa oppilaan poissaolosta opettajalle tämän ilmoittamaan numeroon tai Wilmaan.  Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän voi lähteä kotiin ja asiasta ilmoitetaan aina vanhemmille. Muihin kuin sairauspoissaoloihin pyydetään ennakolta lupa. 1-5 päivän poissaoloon luokanopettajalta ja tätä pidempään rehtorilta Wilman kautta. Tällaisissa poissaolotapauksissa huoltajat sopivat opettajan kanssa itsenäisestä tehtävien tekemisestä. Toivomme, että järjestätte perheen lomamatkat koulujen lomien aikana. 

  

  

VAKUUTUKSET JA TAPATURMAT 

Oulun kaupunki on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa, koulun toimintaa liittyvissä tilaisuuksissa ja retkillä sekä koulumatkoilla. Esinevahinkovakuutusta ei ole. Vakuutusyhtiö on Fennia 

Jos koulussa sattuu tapaturma, oppilas toimitetaan pikaisesti tarvittavaan hoitoon ja asiasta ilmoitetaan huoltajalle 

  • siihen hän täyttää vakuutusnumeron 5276550 ja käsittelytunnuksen, joka tulee hänelle Fenniasta tekstiviestinä sen jälkeen, kun opettaja on tehnyt tapaturmailmoituksen. Vakuutuksen ottajaksi merkitään Oulun kaupunki 

  • Verkossa täytettävä korvaushakemus allekirjoitetaan pankkien yhteinen tunnistamispalvelun TUPAS-tunnisteilla. 

  • Korvausta voi hakea ainoastaan maksetuista kuluista. Alkuperäisiä tositteita ei tarvitse lähettää Fenniaan, vaan Fennia pyytää ne tarvittaessa. Alkuperäiset tositteet on säilytettävä vuoden ajan kulujen syntymisestä. 

  • Fennian korvauspalvelu puh. 010 503 5051 

  

  

TURVALLISUUS 

Koulullamme on turvallisuussuunnitelma sekä muut lakisääteiset oppilaiden hyvinvointiin ja koulun turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, jotka päivitetään vuosittain. Poistumisharjoitukset pidämme jokaisessa koulurakennuksessa syys- ja kevätlukukaudella, lisäksi opettajat päivittävät hätäensiapu- ja alkusammutustaitonsa säännöllisesti. Koululla on turvallisuustiimi, joka vastaa turvallisuusasioiden koordinoinnista. Oulun opetustoimen turvallisuusjohtamisen tiimi puolestaan johtaa turvallisuustoimintaa koko opetustoimen tasolla. 

Kaikkien koulurakennusten ulko- ovet ovat lukossa päiväsaikaan, lukuun ottamatta koulun alkamisaikoja klo 8.15- 8.25 ja 9.00- 9.10 

  

  

OPPIKIRJAT JA KOULUTARVIKKEET 

Oppikirjat kierrätetään vuosiluokalta toiselle. Oppilaan on käytettävä oppikirjoja vastuullisesti ja siististi. Osa oppikirjoista on ns. korikirjoja, joita saa tarvittaessa lainata kotiin esim. kokeeseen lukemista varten. Mikäli oppilas kadottaa oppikirjansa tai muuten vahingoittaa sitä, tulee hänen hankkia tilalle uusi. Koulutarvikkeita, kyniä, kumeja, viivaimia ym. jaetaan oppilaille rajallinen määrä. Tarvittaessa oppilaat hankkivat niitä itse lisää. 

  

  

LUKU- JA KIRJALLISUUSDIPLOMIT 

Koulussamme on mahdollisuus suorittaa luokka-astekohtaisia Lukudiplomeja sekä näistä muodostuva Kirjallisuusdiplomi 6.luokan päättyessä. Tarkoituksena on herättää oppilaiden lukuinnostusta. Tarkemmat tiedot luettavista kirjoista saa omalta opettajalta ja kirjaston kotisivuilta. Lukuvuoden aikana järjestetään myös monia erilaisia lukukampanjoita lukuinnostuksen lisäämiseksi. 

  

  

KOULURUOKAILU 

Pääkoululla ruokaillaan ruokalassa. Sarasuon ja Santerinkujan kouluissa ruoka noudetaan erilliseltä linjastolta ja ruokailu tapahtuu omassa luokassa. Ruokailtaessa noudatetaan hyviä pöytätapoja ja maistetaan kaikkia ruokalajeja, myös salaatteja ja raasteita. Oulunlahden pääkoululla on ns. kylmävalmistusmenetelmä, eli ruoka tulee Kaakkurin keittiöstä kolme kertaa viikossa jäähdytettynä ja se valmistetaan loppuun sitten koululla. Tämän vuoksi eri koulurakennuksissamme on erilaiset ruokalistat. 

Syksyisin allergiatiedot päivitetään Wilmaan ja näiden huoltajien ilmoitusten perusteella tilataan erikoisruokavaliot. 

  

  

KOULUN USKONNOLLISET TILAISUUDET 

Koulun elämään voi kuulua uskonnon opetuksen lisäksi uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia, uskonnollisia päivänavauksia tai uskonnollisia konsertteja. Nämä tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan ketään ei voi velvoittaa omantuntonsa vastaisesti osallistumaan uskonnon harjoittamiseen. Täten oppilas voidaan huoltajan pyynnöstä vapauttaa osallistumasta koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin. Uskonnollisen tilaisuuden ajaksi koulu järjestää oppilaalle muuta toimintaa. Uskonnon opetukseen liittyvää rukousta, virttä tai tutustumista jonkin uskonnollisen yhteisön elämään ja uskonnollisiin toimituksiin ei valtakunnallisen ohjeen mukaan katsota uskonnon harjoittamiseksi. Sama koskee koulun perinteisiin juhliin liittyviä uskontoon viittaavia elementtejä. Esimerkiksi yksittäinen virsi ei tee koulun juhlasta uskonnollista tilaisuutta. 

Lukuvuoden alussa ilmoitamme huoltajille kaikki koulun uskonnolliset tilaisuudet. Niitä ovat yleensä adventtipäivänavaus, joulukirkko, kiirastorstain pääsiäistilaisuus sekä kevätkirkko. 

Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen 

Valtakunnallisen ohjeen mukaan oman uskonnon mukaisista uskonnollisista tilaisuuksista ei pääsääntöisesti voi pyytää vapautusta, vaan oppilas osallistuu niihin osana normaalia koulutyötä. Jos oppilas omantunnon syistä kuitenkin haluaa vapautuksen oman uskonnon mukaisista uskonnollisista tilaisuuksista, huoltaja ilmoittaa kertaluonteisesti lukuvuoden alussa, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin, ainoastaan osaan niistä, vai vaihtoehtoiseen toimintaan. 

Mikäli lapsenne ei osallistu em. uskonnollisiin tilaisuuksiin, pyydämme ilmoittamaan siitä sekä rehtorille, että omalle opettajalle osoitetulla Wilma-viestillä. 

Myös et-oppilaiden huoltajat ilmoittavat, osallistuuko oppilas em. uskonnollisiin tilaisuuksiin. 

  

LÖYTÖTAVARAT 

Kadonneita tavaroita ja vaatteita voi katsella ja kysellä löytötavarapisteistä, joita löytyy kaikista koulurakennuksistamme. Löytötavaroita säilytetään koululla lukuvuoden loppuun, jonka jälkeen ne kierrätetään.