Terveydenhoitaja:

Pirkko Autio 044 – 703 4475

Kouluterveydenhoitaja on koululla ma-ti ja to-pe klo 8:00-16:00. Muulloin tavoitettavissa puhelimitse ja Wilman kautta. Yhteydenottopyynnön voi jättää tekstiviestillä tai soittamalla puh. 044-703 4475

Koululääkäri on koululla oppilaiden terveystarkastuksia varten sovitusti 1-2 krt kuukaudessa.

Koulunkäynnissä onnistuakseen lapsi tarvitsee aikuisen tukea ja ohjausta. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on yhdessä perheiden ja koulun henkilöstön kanssa tukea oppilaan koulunkäyntiä, terveellisten elämäntapojen kehittymistä, sekä luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Toivomme, että kouluterveydenhuollosta muodostuu perheille paikka, jonne on helppo ottaa yhteyttä lapsen koulunkäyntiä ja perhettä koskevissa asioissa.

Kouluterveydenhoitajalla käynti ja lääkärintarkastus muodostavat yhdessä laajan terveystarkastuksen, joka tehdään 1. ja 4-5.lk:lla sekä yläkoulussa 8. tai 9.lk:lla. Tapaamisessa voidaan tarvittaessa keskustella perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Laajojen Terveystarkastusten kyselylomakkeet (THL)

Terveystarkastusaika 1.- ja 4.-5.-luokkalaisille varataan Oulun Omahoidon kautta

2., 3., ja 6. luokalla oppilaat käyvät välitarkastuksissa yksin lukuvuoden aikana. Jos haluatte osallistua lapsenne terveystarkastukseen, otattehan yhteyttä kouluterveydenhoitajaan, niin voimme sopia yhteisen ajan. Tavoitteena on, että terveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Kouluterveydenhuollossa oppilaat saavat myös tarvittavat rokotteet. Tarkastuksista tulee kotiin infoa tarkemmin lukuvuoden aikana. Vanhemmat ovat tervetulleita tarkastuksiin kaikilla luokilla.

Terveydenhoitajalla on päivystysaika käytössään klo 12-13, jolloin oppilas voi käydä terveydenhoitajalla ilman ajanvarausta. Huomioittehan, että vapaa-ajan tapaturmat ja pitkittyneet vaivat hoidetaan omalla terveysasemalla.

Lapsen sairastaessa hoitolomaselvitykset saa kouluterveydenhoitajalta. Yhteydenotot hoitolomaselvityksissä puhelimitse (selvityksiä ei voida kirjoittaa jälkikäteen). Jos jostain syystä ette saa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan, voitte tarvittaessa soittaa neuvolan keskitettyyn ajanvaraukseen puh. 08 558 44356.

Mikäli lapsellanne on jokin sairaus tai jatkuva lääkitys, ilmoittakaa siitä ensisijaisesti lapsen opettajalle. Tarvittaessa tehdään oppilaalle lääkehoitosuunnitelma, jossa sovitaan hoidon toteuttamisesta koulupäivän aikana.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa ensimmäisenä paikalle saapunut henkilö, joka ohjaa oppilaan tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotolle ja tekee tarvittaessa myös tapaturmailmoituksen. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Oppilaan mahdollinen jatkohoito tapahtuu omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä.

Allergia-asiat: jos lapsellanne on jokin ruoka-aine allergia, teettehän ilmoituksen opettajalle.

Peruskoululaisten ja lukiolaisten hampaiden ja suun terveyttä hoidetaan Oulun kaupungin hammashoitoloissa.