Terveydenhoitaja:

Lotta Bucht  044 703 4601

Varmimmin kouluterveydenhoitajan tavoittaa Paulaharjun koululta tiistaisin klo 7.30–14.30 ja perjantaisin klo 7.30 -13. 00 sekä parillisena torstaina klo 7.30–16.00. Muulloin tavoitettavissa puhelimitse.

Koululääkäri on koululla sovitusti 2 kertaa kuukaudessa.

Laajat luokkatarkastukset suoritetaan 1. ja 5. luokilla. Näihin kuuluu terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukset. Laajoissa tutkimuksissa toivotaan huoltajan osallistuvan tapaamiseen.

Lisäksi oppilaat käyvät pienemmissä terveystapaamisissa 2., 3., 4., ja 6. luokilla.


Varsinainen sairasvastaanotto ja kotona sattuneet tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalääkärillä.

Ensiapu:

Mikäli oppilas loukkaantuu kouluaikana, hänet ohjataan tapahtuman vakaavuudesta riippuen ensiaputaidon omaavan opettajan, kouluterveydenhoitajan tai terveyskeskuslääkärin luo. Lääkärikäyntiä vaativissa tapaturmissa otetaan aina yhteys oppilaan huoltajaan.
Mikäli oppilaalle koulussa tai kotona sattunut vamma vaatii koulukyyditystä, tarvitaan kyyditystä varten lääkärintodistus. Koulu vahvistaa ja sopii taksin kanssa tilapäisen kyydityssopimuksen.

 

Hammashuolto

 

Tuiran hammashoitola

Kangastie 12,  90500 OULU

p. 558 46430  (ajanvaraukset)

tuira.hh@ouka.fi

Hammastarkastukset tehdään jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti määritellyn suunnitelman mukaisesti Tuiran hammashoitolassa.  Mikäli oppilaalle ei ole tehty kyseistä suunnitelmaa, kutsutaan hänet tarkastukseen kouluvuoden aikana.  Myös oppilas itse tai hänen vanhemmat voivat varata ajan hammashoitolasta.  Tarkastuksen tekee joko hammaslääkäri tai suuhygienisti.

 

Vastuu hoitokäynneistä kuuluu vanhemmille.