Oppilaskunta

Oppilaiden osallisuus Paulaharjun koulussa

Oppilaskunta

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus, joka kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Hallitukseen kuuluu jokaiselta luokalta edustaja, jonka oppilaat ovat valinneet keskuudestaan. Kokouksissa suunnitellaan ja ideoidaan koulun sisäisiä tapahtumia. Tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Verso

Paulaharjun koulussa toimii Verso-sovittelu. Verso on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, jossa Verso-koulutetut oppilaat sovittelevat oppilaiden välisiä pieniä riitatilanteita.

Välkkärit

Välituntien iloksi koulutetut oppilaat leikittävät toisia keskiviikkoisin.