Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 on otettu käyttöön 1.8.2016. Tietoa opetussuunnitelmista ja niiden uudistamisesta löydät täältä: http://www.ouka.fi/oulu/ops_portaali

Vuosiluokkien 1-6 opetussuunnitelman paikallisine linjauksineen löydät täältä: http://www.ouka.fi/oulu/ops_portaali/sisallot