Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Koulun oppilashuoltoon kuuluvat yleis- ja erityisopetus, terveydenhoito, hammashuolto, ruokailu ja psykologin työ. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös muiden tahojen kuten Oulun Perheneuvolan, OYS:n ja kaupungin sosiaalitoimen kanssa

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, terveydenhoitaja, koululääkäri ja koulupsykologi. Oppilashuoltoryhmän työskentelyyn voi tarvittaessa osallistua myös luokanopettaja tai muita asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä kysymyksiä. Erityisesti painottuu psyykkinen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltoryhmässä etsitään useiden eri asiantuntijoiden voimin vaihtoehtoja esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu koululla viikoittain. Oppilashuollon kaikilla jäsenillä on vaitiolovelvollisuus.

koulupsykologi Tuuli-Maria Laitinen          046 922 1973
koulukuraattori Anu Kaukua                    046 922 2678

Koulupsykologin ja koulukuraattorin työn tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia yhdessä huoltajien ja kouluhenkilöstön kanssa. Huoltaja voi ottaa yhteyttä koulupsykologiin ja kuraattoriin lapsensa kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.
Myös lapsi tai nuori voi saada tukea omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia huoltajan suostumuksella.