Oppilaskunta

Koulumme oppilaskunnan nimi on PaHan Pomot, johon valitaan jokaisesta luokasta yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Opettajat Anita Rundgren ja Sini Mikkonen toimivat oppilaskunnan ohjaajina.