Paulaharjun koululla tarjolla olevat valinnaisaineet lukuvuonna 2024-2025

14.02.2024

Paulaharjun koululla tarjolla olevat valinnaisaineet lukuvuonna 2024-2025: 

Oulun opetussuunnitelman mukaisesti kaikilla 5. ja 6. -luokkalaisilla on kaksi valinnaisainetuntia viikossa. Oppilas opiskelee yhden valinnaisainekurssin syyslukukaudella ja toisen kevätlukukaudella.

Ensi lukuvuoden valinnat tehdään 28.2. mennessä paperilomakkeella, joka jaetaan oppilaille tällä viikolla. Lomakkeeseen merkitään 3 valintaa, joista 2 toteutuu. 

Paulaharjun koululla tarjolla olevat valinnaisaineet lukuvuonna 2024-2025: 

  • Kuvataiteen syventävä kurssi 
  • Musiikin syventävä kurssi
  • Liikunnan syventävä kurssi
  • Käsityön syventävä kurssi (tekstiilityö)
  • Draama ja ilmaisutaito (äidinkielen syventävä kurssi) 
  • Pikkuyrittäjät (käsityön, matematiikan, ympäristöopin ja kuvataiteen soveltava kurssi)