Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Kodin ja koulun yhteistyö

Koulumme ensisijainen tiedotus- ja yhteydenpitokanava on Wilma. Vahva suosituksemme on, että Wilma on kaikkien huoltajien käytössä ja Wilmaa seurataan säännöllisesti. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin.

Tästä linkistä pääset Wilman kirjautumissivulle

 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Koulullamme järjestetään vanhempainiltoja syyslukukauden alkupuolella tai tarpeen mukaan luokittain. Yhteistyössä vanhempaintoimikunnan on järjestetty teemavanhempainiltoja ajankohtaisista aiheista koko koululle.

Kaikkien oppilaiden kanssa käydään syksyllä kehityskeskustelu, jossa asetetaan oma tavoite lukuvuodelle. Huoltajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kehityskeskusteluun ja ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajille tarjotaan mahdollisuutta käydä keskustelu Lapset puheeksi –toimintamallin mukaisesti. Luokanopettajat tiedottavat tarkemmat käytänteet omalle luokalleen.

Vuosiluokilla 1-4 väliarviointi toteutuu arviointikeskustelun muodossa joulu-tammikuussa ja huoltajan osallistuminen tähän keskusteluun on välttämätöntä.

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta on järjestänyt viime vuosina kaupungin yhteisötoiminnan avustuksilla yhteistyössä koulun ja Puokkarin nuokkarin kanssa erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Koulumme vanhempaintoimikunnalla on mm. seuraavanlaista toimintaa:

- kevätjuhlissa ohjelman tarjoamista koko perheelle
- vanhempainiltojen ohjelman suunnittelua yhdessä koulun kanssa
- kahvitusta tilaisuuksissa
- koulun ja kodin yhteistyön suunnittelua

Vanhempaintoimikunta ottaa innokkaasti vastaan uusia ideoita ja toimintaehdotuksia!

Toiminnassa voi olla mukana eri tavoin:

- Vanhempaintoimikuntaan voi liittyä ja osallistua kokouksiin, joita on tarpeen mukaan, yleensä muutaman kerran lukukaudessa. Kokouksissa suunnitellaan erilaisia aktiviteetteja ja puhutaan asioista,  jotka koulun oppilaiden vanhemmat kokevat tärkeiksi.

- Voi toimia talkoolaisena eri tilaisuuksissa, vaikka ei varsinaisesti vanhempaintoimikuntaan haluaisi liittyäkään. Aina tarvitaan makkaranpaistajaa, pullanleipojaa tai muuta juoksevien asioiden hoitajaa.