In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma

Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma

Liikelaitosten johtokunta on 17.12.2014 päivittänyt haja-asutusalueiden vuonna 2013 hyväksyttyä viemäröintiohjelmaa. Asemakaavan ulkopuoliset alueet eivät kuulu Oulun Veden toiminta-alueeseen, mutta vesihuoltolaitos haluaa kuitenkin antaa näille kyläalueille mahdollisuuden liittyä yleiseen viemäriin tietyin ehdoin.

Hankkeiden ohjeellinen toteuttamisjärjestys on määritelty pisteyttämällä hankkeet yhteistyössä ympäristötoimen, yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen ja maanhankinnan kanssa. Pisteytysperusteena on ollut maankäyttö, ympäristönsuojelu ja kustannustehokkuus.

 

Hanke

Toteutumistilanne 20.5.2016

1.

Holstinmutka-Piimäperä

 

2.

Kylänpuoli

 

3.

Pikkarala, Mikonahontie, Ketolantie

Viimeistelyä vaille valmis

4.

Tirinkylä,Kotitie, Kukkulanraitti

 

5.

Salonpää

 

6.

Vasankankaantie

 

7.

Kärppä

 

8.

Huttukylä, joen eteläpuoli

 

9.

Pikkaraisenkylä

 

10.

Pikkarala, Viskaalintie ym.

Viskaalintien alku tulee
toteutukseen kuluvana vuonna

11.

Pukintie

 

12.

Hanhiperä

 

13.

Ukonkangas-Ukkolanmäki

 

14.

Kalimenkylä

 

15.

Kummunkankaantie- Juutisentie

Viimeistelyä vaille valmis

Hankkeet toteutetaan esitetyssä järjestyksessä, mikäli 70 % alueen kiinteistöistä tekee liittymissopimuksen ja sitoutuu liittämään kiinteistönsä viemäriin kahden vuoden sisällä runkoviemärin valmistumisesta. Pohjavesialueella oleva hanke voi tulla toteutukseen pienemmälläkin liittymisprosentilla. Kyläalueen asukkaiden yksituumaisuus voi aikaistaa hankkeen toteutumista. Lähtökohtaisesti hankkeiden toteuttaminen edellyttää asukkaiden aktiivista osallistumista hankkeen valmisteluun ja toteutukseen.

Oulun Vesi rakentaa vain alueen runkoviemärin ja pääsääntöisesti paineviemärinä. Kiinteistöt liittyvät omalla tai naapurin kanssa yhteisillä kiinteistöpumppaamoilla runkoviemäriin.

Muutokset viemäröintiohjelman hyväksymisen jälkeen(päivitys 20.5.2016)

Viemäriin liittymishalukkuus on vähentynyt merkittävästi menneistä vuosista, joten ohjelman toteutuminen on ollut arvioitua hitaampaa.  Ohjelma ei ole toteutunut asetetussa järjestyksessä, vaan asukkaiden aktiivisuuden mukaan.

Oulun Vesi on keväällä 2016 esittänyt ennakoivasti jätevesiviemärin toiminta-alueeksi muutamia haja-asutusalueiden kyliä, jotka ovat pohjavesialueella ja asettanut niiden toteuttamiseen tavoitteellisen aikataulun.  Yllä olevaan viemäröintiohjelmaan ko. hankkeet on merkitty vahvemmalla. Kaupunginvaltuustoon asia tulee päätettäväksi aikaisintaan kesäkuussa 2016.

Kiinteistön kustannukset

Kiinteistöjen maksettavaksi tulee liittymismaksu ja taloviemäröinnin kustannukset (= talopaineviemäri, kiinteistöpumppaamo, taloviettoviemäri, sakokaivon täyttö jne.).                 

Oulun Veden liittymismaksut asemakaavan ulkopuolella 1.1.2014 lukien ovat seuraavat

kokonaiskerrosala

liittymismaksu, vesi

liittymismaksu, jätevesi

≤ 250 m2

2770 €

2770 €

>250 … < 400 m2

3900 €

3900 €

>400 … < 500 m2

4410 €

4410 €

> 500 m2

lasketaan taksan kohdan 2.2 mukaan korotettuna 50 %:lla, vähintään 4410 €

lasketaan taksan kohdan 2.2 mukaan korotettuna 50 %:lla, vähintään 4410 €

Ns. vanhoille kiinteistöille voidaan tarvittaessa myöntää korotonta maksuaikaa maksimissaan 1 vuosi ja liittymismaksu voidaan jakaa useampaan maksuerään. Uudisrakentajat maksavat liittymismaksun kerralla normaalikäytännön mukaisesti.

Kiinteistöpumppaamo maksaa asennettuna noin 3 500 €, talopaineviemäri  20 €/m, viettoviemäri  65 €/m, sakokaivon täyttö ja putkitukset  400 €.

Kiinteistöllä tapahtuvaan henkilö- ja konetyöhön voi saada kotitalousvähennystä. (www.vero.fi). Pienituloiset taloudet voivat saada kiinteistöllä tapahtuviin viemäröintitöihin ARA-avustusta korjausavustuksen ym. muodossa. Tarkempia tietoja ARA -avustuksista antaa kaupungin rakennusvalvonnan rakennusmestari Hannu Ukkola p. 044 7032 618.

Kuinka asian valmistelu etenee?

  • Oulun Vesi laatii etukäteen yleissuunnitelman kustakin viemäröintihankkeesta
  • Asukkaille lähetetään kirje, jossa kerrotaan viemäröintimahdollisuudesta kustannuksineen ja muine ehtoineen sekä tukimahdollisuuksista taloviemärin osalta (ARA -avustus, kotitalousvähennys). Mukana tulee myös kyselylomake, jolla kartoitetaan asukkaiden yleistä kiinnostusta viemäröintiin.
  • Mikäli kyselyn perusteella esiintyy riittävästi kiinnostusta viemäriin liittymiseen, pidetään yleisötilaisuus yhteistyössä asukasyhdistysten, ympäristötoimen, ELY-keskuksen, jätevesineuvojan ym. kanssa
  • Harkinta-ajan jälkeen tehdään liittymissopimukset viemäriin
  • Mikäli 70 % liittymishalukkuus täyttyy, käynnistetään hankkeen tarkempi suunnittelu yhteistyössä asukkaiden/asukkaiden edustajien kanssa.
  • Kilpailutetaan hanke ja Oulun Vesi rakentaa kustannuksellaan runkoviemärin.
  • Kiinteistöt rakentavat taloviemärit yhteisesti kilpailutettuna heti runkoviemärin valmistuttua tai myöhemmin yksin tai yhdessä. Liittämisen on kuitenkin tapahduttava 2 vuoden sisällä runkoviemärin valmistumisesta.

Lisätietoja antaa tarvittaessa rakennuttajainsinööri Jukka Sorvisto p. 050 4487 630 ja suunnittelupäällikkö Riitta Lindström p. 040 7581 607